Sökning: "halmstad segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden halmstad segregation.

 1. 1. BRISTANDE SOCIALA BAND OCH KRIMINALITET : ’’Om någon sa till mig du får vinna på lotto hundra miljoner, eller lyckas med ett rån på 50 miljoner. Jag hade valt rånet ’’. -Anonym

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amani Elfarran; Nada Elfarran; [2019]
  Nyckelord :Kriminalitet; segregation; sociala band; sociala konsekvenser; livsvillkor;

  Sammanfattning : Kriminalitet bland ungdomar är ett förekommande problem i dagens samhälle. Denna uppsats redogör för vilka motiv som lett åtta före detta kriminella män från Vivalla i Örebro till en kriminell livsstil. LÄS MER

 2. 2. En studie av två socioekonomiska områden i Landskrona : Borstahusen & Karlslund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Abdul-Fattah; Sandra Elhagehassan; [2019]
  Nyckelord :Youth crime; Landskrona; segregation; subculture; identity; stereotypes; Ungdomskriminalitet; Landskrona; segregering; subkultur; identitetsskapande; fördomar;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som handlar om ungdomars uppfattning av ungdomskriminalitet i Landskrona. Ungdomarna är från stadsdelarna Borstahusen och Karlslund. LÄS MER

 3. 3. Segregation i Halmstad – snarare baserad på områden än mellan öst och väst : En kvalitativ studie om upplevelsen av segregationen i Halmstad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Hjälm; Maja Karlsson; [2018]
  Nyckelord :sociologi; livsvillkor; segregation; halmstad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vem styr egentligen bostadspolitiken? : Tjänstemännens roll vid policyutfallet av Halmstad kommuns bostadspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Pagels; [2018]
  Nyckelord :Makt; Policyprocess; Bostadspolitik; Halmstad;

  Sammanfattning : Ligger makten hos politiker eller förvaltningen? Studien handlar om makt i policyprocessen och just ett specifikt fall av detta, Halmstad Kommuns kommande bostadspolitik. Halmstad är en kommun som präglas av en snabbt ökande befolkning och en växande segregation vilket gör det till ett intressant fall att studera. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med social hållbarhet i kommunen : En kvalitativ studie om den sociala hållbarhetsstrategens perspektiv på socialt hållbarhetsarbete och dess påverkan på invånares livsvillkor i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lomander; Ellen Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Sociology; Social Sustainability; life conditions; equality; justice; welfare; Halland County; Sociologi; Social Hållbarhet; Livsvillkor; Halland; jämlikhet; tillit; rättvisa; välfärd; Hallands Län; Kungsbacka; Varberg; Falkenberg; Hylte; Halmstad; Laholm;

  Sammanfattning : Intresset för social hållbarhet har vuxit globalt det senaste decenniet och är idag ett fokus i såvälden privata som offentliga sektorn. Det finns en kunskapslucka i hur det strategiska arbetet medsocial hållbarhet utförs i svenska kommuner, vilket uppsatsen önskar bidra till. LÄS MER