Sökning: "halmstad segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden halmstad segregation.

 1. 1. Segregation i Halmstad – snarare baserad på områden än mellan öst och väst : En kvalitativ studie om upplevelsen av segregationen i Halmstad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Hjälm; Maja Karlsson; [2018]
  Nyckelord :sociologi; livsvillkor; segregation; halmstad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem styr egentligen bostadspolitiken? : Tjänstemännens roll vid policyutfallet av Halmstad kommuns bostadspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Pagels; [2018]
  Nyckelord :Makt; Policyprocess; Bostadspolitik; Halmstad;

  Sammanfattning : Ligger makten hos politiker eller förvaltningen? Studien handlar om makt i policyprocessen och just ett specifikt fall av detta, Halmstad Kommuns kommande bostadspolitik. Halmstad är en kommun som präglas av en snabbt ökande befolkning och en växande segregation vilket gör det till ett intressant fall att studera. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med social hållbarhet i kommunen : En kvalitativ studie om den sociala hållbarhetsstrategens perspektiv på socialt hållbarhetsarbete och dess påverkan på invånares livsvillkor i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lomander; Ellen Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Sociology; Social Sustainability; life conditions; equality; justice; welfare; Halland County; Sociologi; Social Hållbarhet; Livsvillkor; Halland; jämlikhet; tillit; rättvisa; välfärd; Hallands Län; Kungsbacka; Varberg; Falkenberg; Hylte; Halmstad; Laholm;

  Sammanfattning : Intresset för social hållbarhet har vuxit globalt det senaste decenniet och är idag ett fokus i såvälden privata som offentliga sektorn. Det finns en kunskapslucka i hur det strategiska arbetet medsocial hållbarhet utförs i svenska kommuner, vilket uppsatsen önskar bidra till. LÄS MER

 4. 4. Ordet apartheid i utvidgad betydelse och som metafor : En korpusstudie av bruket i svenska tidningar åren 2001–2013

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ninnie Månsson; [2018]
  Nyckelord :Apartheid; metafor; betydelseförändring; korpus;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to show how the word apartheid is used in Swedish newspapers 2001–2013, when it’s not referring to the former system of racial segregation in South Africa. One part of the study focuses on the linguistic structure of the metaphorical use and the other part analyses the phenomena that are described with the metaphor apartheid. LÄS MER

 5. 5. Det brottsförebyggande arbetets utmaningar : En kvalitativ studie om boendes upplevelser av det brottsförebyggande arbetet i Andersberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariam Mohammad Ali; Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Segregation; kriminalitet; brottsförebyggande arbete; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i ett segregerat bostadsområde, hur de boende i området upplever resultatet och möjliga konsekvenser av det befintliga brottsförebyggande arbetet. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nio informanter i form, av en polis och åtta boende. LÄS MER