Sökning: "hamid said"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hamid said.

 1. 1. Lagerstyrning och prognostisering av råmateriallagret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Alexander Wänerberger; Sayyed Hamid Said; [2014]
  Nyckelord :forecasting; logistic; forecast; inventory; stock; supply chain management; purchasing; prognosis; prognostisering; logistik; prognoser; lager; lagerstyrning; inköp;

  Sammanfattning : Tillverkning mot kundorder kräver oftast att hålla ett förrådslager med råmaterial. Ökade kundkrav på korta leveranstider kräver att material skall finnas tillgängligt i lager. Detta ger upphov till ökade lager hos ett företag som i sin tur gör att de binder mer kapital och samtidigt leder till en sämre av­kastning. LÄS MER

 2. 2. Vi och Dem : en analys av skapandet av "den Andre" i Den ovillige fundamentalisten och Pojken i randig pyjamas

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Katja Vahedi; [2014]
  Nyckelord :Orientalism; the Other; Us and Them; Orientalism; den Andre; Vi och Dem;

  Sammanfattning : My paper, “Us and Them – an analysis of the creation of “the Other” in The ReluctantFundamentalist andThe Boy in the Striped Pyjamas”, aims to examine Mohsin Hamid´s andJohn Boyne´s novels from the years 2007 and 2008. The paper tries to answer the following questions: How is “the Other”and“Us and Them”created in the novels? And: What consequences does the thinking in terms of “the Other”and“Us and Them”lead to in the novels? The examination is done through the method of close reading and by applying the theory of Orientalism and Edward W. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieskolans projektarbete och dess effekt på skolkande elever : En studie kring skolkande gymnasieelevers uppfattningar om kursen ”Projektarbete 100 p”

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hamid Asghari; [2007]
  Nyckelord :Projektarbete 100 p PA1201 ; Skolk; Beteendeproblem; Handledning; Motivation; Ansvar;

  Sammanfattning : In this study I have brought up what pupils within vocational training, with focus on upper-secondary school have apprehended about the course “Projektarbete 100 p” (Project job 100 point). In my analysis I interviewed twelve pupils from upper-secondary school who had 20 % or more truancy during their three years of studying in upper-secondary school and achieved a result to these pupils had problems with absenteeism then primary school. LÄS MER