Sökning: "hamnprojekt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hamnprojekt.

 1. 1. Förädling av hamnområde

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Beijer; Erik Svenstrup; [2019]
  Nyckelord :Land development; harbour; performance; real estate; land acquisition; market analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. LÄS MER

 2. 2. Nyhamnen : länk mellan stad och vatten

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Boel Gustafsson; [2002]
  Nyckelord :stadsförnyelse; Malmö; hamnprojekt; vattenfront ;

  Sammanfattning : Malmö är en stor stad vid vatten men ändå utan kännbar vattenkontakt. Avsikten i detta examensarbete har därför blivit att undersöka vad detta beror på och hur man skulle kunna föra in vattenkontakten i staden igen. LÄS MER