Sökning: "hampa"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet hampa.

 1. 1. An overview on the environmental impacts of synthetic leather made of hemp fiber with preliminary lifecycle assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Hultkrantz; [2018]
  Nyckelord :preliminary lca; life cycle assessment; hemp; hemp leather; leather; bovine leather; animal industry; sustainable development; cannabis; sativa; industrial hemp; lca; vegan; synthetic leather; imitation leather; environmental; preliminär lca; livscykelanalys; hampa; hampläder; läder; nötskinn; djurindustri; hållbar utveckling; cannabis; sativa; industrihampa; lca; vegan; syntetiskt läder; imitationsläder; miljö;

  Sammanfattning : This report covers a preliminary life cycle assessment (LCA) on imitation leather made from hemp fiber (hemp leather) and a comparison to bovine leather, to examine whether hemp leather is an environmentally sustainable alternative. The bovine leather industry is responsible for heavy chemical use and emissions, detrimental effects to the environment as well as to human health. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber, med blandning av bomull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anesa Maslo; Elin Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :ringspinning; hampa; cottoniserad hampa; bomull; stapelfiber; växtfiber;

  Sammanfattning : Denna studie har tagits fram i syfte att undersöka möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber. Cottoniserad hampa innebär rötning av fibrer. Efterfrågan av mer miljövänliga fibrer är ett mycket omtalat ämne i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. Giftfritt och effektivt : Om att göra kloka val i tapetserarverkstaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Stina Hellquist; Malin Lindberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kan vi som tapetserare arbeta effektivt och giftfritt genom att använda plattor i naturmaterial som möbelstoppning?I vårt arbete har vi undersökt förnyelsebara naturmaterial i plattor och hur de fungerar som möbelstoppning. Vi vill ta reda på vilka produkter som finns tillgängliga och undersöka vad de har för möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Utformning av ett studentboende sett ur miljö- och tillgänglighetssynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Henrik Forsberg; Lundberg Mattias; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Bostadsbrist; Byggnadsutformning; Emission; Gestaltning; Hampa; Invändiga material; Isolering; Koldioxid; Miljö; Miljöpåverkan; Planlösning; Plast; Takbeläggning; Tillgänglighet; Trä; Stommaterial; Studentbostad; Svensk standard; U-värde.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder möjligheten av att bygga ett studentboende med fokus på de tillgänglighetskrav som finns enligt Svensk standard samt specifika materials miljöpåverkan. Byggbranschen har en stor negativ påverkan på miljön när det gäller energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Maria Olsson; [2015]
  Nyckelord :allelopati; baljväxter; hampa; lupin; odlingssystem; växtföljd;

  Sammanfattning : Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. LÄS MER