Sökning: "hampa"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade ordet hampa.

 1. 11. Investigation on the Use of Intermediate Crops for Anaerobic Digestion as a Renewable Source of Energy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ida Ahlberg; Thais Leidiomara Silva Nilsson; [2015]
  Nyckelord :biofuels; pretreatment; acetic acid; steam pretreatment; sodium hydroxide; kemiteknik; chemical engineering; Mellangrödor; Hemp; White mustard; Oilseed radish; Sudangrass; Hairy vetch; Phacelia; energy; Intermediate crops; Biogas; Anaerobic digestion; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : The eminent dilemma around the relationship between the increasing world population, the need of new fuel sources and environment issues has raised great awareness in the last decades. The European Parliament has set common goals such as the reduction of the greenhouse gases by 20 % by the year of 2020, followed by the requirement of at least 10 % of the fuel has to be biofuel. LÄS MER

 2. 12. Lersten med armering av hampa : Granskning av byggnadsmaterialets tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och ångpermeabilitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Viktoria Olofsson; Julia Melin; [2014]
  Nyckelord :Lera; lersten; hampa; tryckhållfasthet; värmeledningsförmåga; ånggenomsläpplighet;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport behandlar det alternativa stommaterialet lersten. Lera är ett gammalt och traditionellt byggnadsmaterial vars kunskap och egenskaper har fallit i glömska. Detta har gjort att materialet och dess egenskaper generellt är okänt i dagsläget och problematik uppstår bland annat vid ansökan om bygglov. LÄS MER

 3. 13. : Framtidens alternativ till bomull

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :LISA NILSSON; LI LINDSJÖ; Sara Saand; [2013]
  Nyckelord :Corporate responsibility; sustainability; lyocell; cotton; alternative material;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGUppsatsens titel: Framtidens alternativ till bomullSeminariedatum: 30 maj 2011Kurs: Projektbaserat textilt utvecklingsarbeteFörfattare: Li Lindsjö, Lisa Nilsson, Sara SaandHandledare: Olle HolmuddSyfte: Syftet med arbetet är att upplysa och undersöka vilka textila material som kan vara ett komplement tillbomullsfibern där faktorer som miljö, egenskaperoch pris beaktas.Metod: I steg ett byggdes en teoretisk förståelse med hjälp av faktalitteratur, hemsidor och tidningsartiklar. LÄS MER

 4. 14. Prefabricerade väggelement av hampabetong

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Herman Truedsson; Henrik Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :hempcrete; hemp concrete; hampabetong; hampa;

  Sammanfattning : Lime Hempcrete consists of lime, water and hemp and creates an insulating, sound-absorbing, lightweight and environmentally friendly material that can be used in wall, roof and floor structures (Bevan & Woolley 2008). This construction method is not yet developed in Sweden as there has been a ban on the cultivation of the hemp plant. LÄS MER

 5. 15. Kristallkronan till Stora Hotellet

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Roxanne Danielsson; [2012]
  Nyckelord :Kristallkrona; kristaller; industriell design; akrylplast; LED;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet, på kandidatnivå, har omfattat 15 Hp och har pågått under tio veckor. Arbetet har utförts vid Högskolan på Gotland och har varit ett samarbete med företaget Stylt Trampoli AB i Göteborg.Projektets mål har varit att skapa en kristallkrona till Stora Hotellet i Umeå. LÄS MER