Sökning: "hampa"

Visar resultat 11 - 15 av 29 uppsatser innehållade ordet hampa.

 1. 11. Prefabricerade väggelement av hampabetong

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Herman Truedsson; Henrik Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :hempcrete; hemp concrete; hampabetong; hampa;

  Sammanfattning : Lime Hempcrete consists of lime, water and hemp and creates an insulating, sound-absorbing, lightweight and environmentally friendly material that can be used in wall, roof and floor structures (Bevan & Woolley 2008). This construction method is not yet developed in Sweden as there has been a ban on the cultivation of the hemp plant. LÄS MER

 2. 12. Kristallkronan till Stora Hotellet

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Roxanne Danielsson; [2012]
  Nyckelord :Kristallkrona; kristaller; industriell design; akrylplast; LED;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet, på kandidatnivå, har omfattat 15 Hp och har pågått under tio veckor. Arbetet har utförts vid Högskolan på Gotland och har varit ett samarbete med företaget Stylt Trampoli AB i Göteborg.Projektets mål har varit att skapa en kristallkrona till Stora Hotellet i Umeå. LÄS MER

 3. 13. Hampa i det svenska textilarvet : en studie i hur historia om textilföremål arrangeras i mellanrummet mellan natur och kultur

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Git Skoglund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is about the Swedish textile heritage but also with an analysis of handmade hemp textiles from Transylvania. Plant fibers such as hemp and flax grown in a soil nature that existed around the subsistence farm. The knowledge of the earth nature combined with textiles has not been specifically studied in the research from the last century. LÄS MER

 4. 14. Fröskörd av hampa : metoder och tekniker för fröskörd av industrihampa

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Henrik Jönsson; [2011]
  Nyckelord :hampa; fröskörd; skörd; hampfrö; regler om hampa; sorter;

  Sammanfattning : Hampan är en gammal kulturväxt som kom till Sverige på 200 till -300-talet och var framförallt intressant för användning till föda, kläder och byggnadsmaterial. Med tiden har det blivit intressant att även använda hampan till energi och hälsoprodukter. LÄS MER

 5. 15. Akustikavskärmning och absorption

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Industriell design; akustik absorption; skärmvägg;

  Sammanfattning : Det här är ett projekt i industriell design som gick ut på att lösa ett problem. Projektet var ett samarbete med kontors- och utbildningsmöbelföretaget Abstracta. Problemet var att det på arbetsplatser idag lätt blir högljutt och bullrigt, speciellt i öppna kontorslösningar. LÄS MER