Sökning: "hampa"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade ordet hampa.

 1. 21. Framtida inhemska proteinfodermedel i den ekologiska fjädefäproduktionen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Robin Kalmendal; [2008]
  Nyckelord :fjäderfä; Gallus gallus; kycklingar; hönor; ägg; protein; aminosyror; lysin; metionin; cystein; foder; ekologiskt; KRAV; enkelmagade; utfodring;

  Sammanfattning : Organic layers and broilers will according to (EEG) no 2092/91 be fed 100 % organic feeds in year 2012, which is expected to present problems associated with the specific protein requirements of poultry. This document aims at describing the feedstuffs that possibly may constitute a part of the solution to these problems. LÄS MER

 2. 22. Ytbehandling baserad på hampolja

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet

  Författare :Louise Aurusell; [2008]
  Nyckelord :Hampolja; hampa; ytbehandling;

  Sammanfattning : The varieties of paint are today very big, but many of the more popular paints are less than environmental friendly. The uses of fossilized fuel in paints are common because these paints dry fast and are color true. It would be beneficial for the environment if more renewable source were used to produce paint. LÄS MER

 3. 23. Energigrödor för större fjärrvärmeverk : faktorer som styr inköp och prissättning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Författare :Jozefine Nybom; [2008]
  Nyckelord :energi; energigrödor; kraftvärmeverk; bioenergi; halm; flis;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att få en bild av hur delar av bioenergimarknaden kan se ut. Vad styr priset och vad är bra att veta om man funderar över att sälja energigrödor eller biobränslen till ett blivande eller befintligt kraftvärmeverk. I den här undersökningen har jag valt att avgränsa mig till halm och flis. LÄS MER

 4. 24. Teknik för vårskörd av hampa till stråbränsle

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mattias Olsson; Johannes Nilsson; [2008]
  Nyckelord :hampa; hampaskörd; teknik för hampaskörd; hampaodling; br Andersson; skördeförluster; teknik; hampaskörd; strängläggning; stråbränsle; hampahalm; hampa som stråbränsle; fyrkantsbal; rundbal; hampabal; biogas; fiber; industrihampa; skördetidpunkt; vårskörd av hampa; kemper 4500; kemperbord; powerpress; br 750; majsbord; exakthack; rapshuggare; strängläggare; elefantgräs; liljenberg; heggelund; spill i hampa; spill vid hampaskörd;

  Sammanfattning : Hemp is an annual energy crop that fits very well in Swedish crop rotations. It is an interesting crop with many benefits, for example its ability to establish a large quantity of biomass in one year. Hemp is easy to grow and out-competes unwanted weeds through its aggressive growth pattern without the need for pesticides. LÄS MER

 5. 25. Hempseed cake as a protein feed for growing cattle

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Eriksson; [2007]
  Nyckelord :hempseed cake; protein feed; growing cattle;

  Sammanfattning : Protein feeds used by Swedish animal producer's origin from different parts of the world. Protein feeds produced in Sweden are among all rape seed cake, peas and field bean. In addition soybean meal is imported and used as a high quality protein feed. LÄS MER