Sökning: "hampus karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden hampus karlsson.

 1. 1. Överreagerar marknaden till omvända vinstvarningar? : En studie om överreaktion och informationsprecisionens påverkan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Hellmans; Hampus Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Omvänd vinstvarning; överreaktion; överreaktionshypotesen; informationsprecision; bearbetningskostnader; begränsad uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om investerare överreagerar när företag publicerar omvändavinstvarningar samt om pressmeddelandets precision i informationsinnehållet har någon påverkan. Vi undersöker 72 omvända vinstvarningar publicerade av företag noterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor under tidsperioden 2010-01-01 till 2021-03-29. LÄS MER

 2. 2. Stokastiska modellers framtida roll för investeringsbeslut i fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hampus Karlsson; Emil Teimert; [2021]
  Nyckelord :Real Estate; Investment decisions; Stochastic models; Monte Carlo-Method; risk; Fastigheter; investeringsbeslut; stokastiska modeller; Monte Carlo metod; risk;

  Sammanfattning : Digitalisering, datainsamling och de kraftigt utökade databaser som idag finns tillgängliga är något som resulterat i stora förändringar i hur man arbetar, detta gäller många branscher och inte minst fastighetsbranschen. Den ökade mängden tillgängliga data är ett stort hjälpmedel när det kommet till att ta beslut. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning och Visualisering av Kvaternioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Emil Hietanen; Hampus Ahlebrand; Henrik Petterson; Philip Karlsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kvaternion; Kvatternionram; Gaussavbildning; Rotation; Orientering; Stelkroppsdynamik; Visualisering; Bält-tricket; Bolltricket.;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker hur kvaternioner kan visualiseras och användas i diversetillämpningar. Generaliseringen av komplexa tal upp till fyra dimensioner, senare känt somden hyperkompelxa talmängden kvaternioner presenterades för världen av Sir William RowanHamilton, 1854, och har sedan dess applicerats inom flera områden. LÄS MER

 4. 4. Hälsa och idrott : En kvalitativ studie hur lärare i idrott och hälsa upplever och ser på begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Ringnér; Hampus Odeen Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa ser på begreppet hälsa och hur de utifrån sin syn på begreppet och hälsans roll i ämnet väljer att undervisa i och om hälsa. Vi vill även undersöka vad förändringen av begreppet hälsa medför för undervisning. LÄS MER

 5. 5. Leadership and Brand Alignment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Hesseborn; Hampus Harrysson; Isabell Weber; [2019]
  Nyckelord :Visibility; Brand Identity; Leadership Theory; Brand Orientation; Brand-Oriented Leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this journal is to describe and analyse both the corporate leader's and the brand’s visibility in order to understand the different types of alignment between corporate leaders and brands. The research has a qualitative and inductive approach and is conducted through a multiple-case study where four leaders and their respective brands were described and analysed. LÄS MER