Sökning: "hand på penna"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden hand på penna.

 1. 1. Den framtida förmedlingsprocessen vid användning av ny teknologi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Celicia Andersson; Love Fält; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teknologins snabba utveckling har gett oss många bra funktioner som gör vardagen lite enklare. Identifiering kan numera ske över internet och underskrifter kan vara elektroniska. Vid köp av fastighet behöver däremot underskriften ske med “penna på papper”. LÄS MER

 2. 2. Skriva för hand eller med surfplatta? : En jämförande studie av berättande elevtexter skrivna digitalt och analogt i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tove Andersson; Ellen Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalt skrivande; digitalt skrivverktyg; analogt skrivande; analogt skrivverktyg; surfplatta; handskrift; berättande text; narrativ text; skrivinlärning; motivation; stavning; skriva för hand; skriva på dator; tangentbord; papper och penna.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med insikter om och hur digitala verktyg kan stödja elevernas skrivande av berättande texter samt om och hur digitala verktyg påverkar elevernas motivation. Det är totalt 53 elever från årskurs 3 som deltar i studien varav varje elev har skrivit två berättande texter vardera, en med digitalt verktyg och en med papper och penna. LÄS MER

 3. 3. Penna eller dator? : Textskapande via två medierande skrivredskap av elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Örnwigh; Annie Fransson; Gabriella Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Mediating tools; scaffolding; handwriting; computer writing; first language pupils; second language pupils; narrative text; year 3; Medierande redskap; stöttning; skriva med penna; skriva via dator; förstaspråkselever; andraspråkselever; narrativ text; årskurs 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk i årskurs 3 skriver narrativa texter med penna och via dator. Syftet är likaså att undersöka om och i så fall varför eleverna föredrar ett utav dessa specifika skrivredskap. LÄS MER

 4. 4. Tja … vad ska vi välja – penna eller tangentbord? : En jämförande studie av årskurs 6-elever när de skriver berättande texter för hand eller på dator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Kristina Svenungsson; Åsa Tyni; [2020]
  Nyckelord :pupil text; narrative text; textual analysis; handwriting; writing education; primary school; secondary school; digitala verktyg; iPad; skriva för hand; skrivundervisning; berättande text; elevtexter; textanalys; kvantitativ textanalys; mellanstadiet; mellanåren; Swegram;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether there are differences between students' narrative texts written by hand or with an iPad (with keyboard). This comparative study analyzes 54 narrative texts written by students in grade 6. LÄS MER

 5. 5. Något är mig med hand på penna - En litterär översättares nedslag i den praktisk-teoretiska gråzon som det sällan pratas om men som är den plats där alla översättningar blir till och som kallas livet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Akademin Valand

  Författare :Jens Hjälte; [2019-08-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER