Sökning: "hand träning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden hand träning.

 1. 1. ”Bevara handstilen” : En ämnesdidaktisk studie om hur lärare arbetar med handstil i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna-Karin Uhr; [2019]
  Nyckelord :Skriva för hand; grundskolans tidigare år; skrivutveckling; skrivstil;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur lärare arbetar med handstil. Syftet är att utforska på vilket sätt lärare säger att de arbetar i skolans tidigare år med undervisning i handstil, dels hur de värdesätter skrivande med handstil i det digitaliserade samhället som vi lever i. LÄS MER

 2. 2. E-sport, E-atleter och fysisk träning : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Göthe; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Prestation; Risker; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom e-sport tävlar e-atleter som enskilda deltagare eller i ett lag från olika länder som möter varandra i samma datorspel. Dessa matcher/turneringar ses av miljontals personer över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Vertikalt Sjukhus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Quoc Khanh Yang; [2019]
  Nyckelord :healthcare; architecture; vertical; hospital; future; lund; sjukhus; arkitektur; vertikal; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vården förändras För ungefär 100 år sedan arbetade läkare med infektionssjukdomar på grund av den dåliga hygien folk hade under sekelskiftet. Behandlingarna dominerades av att vårda sängliggande patienter där den operativa verksamheten låg på bottenvåningarna och vårdavdelningarna byggdes ofta långt ifrån varandra. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av handhygien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lisa Valberg; Alva Konradsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En åtgärd för att undvika smittspridning i vård- och omsorgsarbetet är tillämpning av handhygien. I omvårdnadsarbetet har personalens händer kontakt med både människor och/eller redskap. Det fastnar mikroorganismer på huden varje gång den kommer i kontakt med någonting. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet som fallprevention bland äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christine Fröblom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; accidental falls; fall prevention; physical activity; exercise; Äldre; fallolyckor; fallprevention; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. LÄS MER