Sökning: "hand"

Visar resultat 1 - 5 av 12748 uppsatser innehållade ordet hand.

 1. 1. Arbetets väsentlighet - En kvalitativ studie kringvikten av arbeteför tidigare kriminella i deras sökande mot ett mer konventionellt liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elin Persson; [2020-11-18]
  Nyckelord :tidigare kriminella; anställning; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens betydelse i relation till deras förändringsprocess. Integrationen till arbetsmarknaden har även den belyst och undersöktsför att öka förståelsenkring de svårigheter individerna möter i vardagen. LÄS MER

 2. 2. INFORMATION EXCHANGE IN COMMUNITY QUESTION AND ANSWER SITES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Panagiotis Rafailidis; [2020-11-17]
  Nyckelord :Stack Overflow; Communities of Practice; question; comments; ; information exchange; CQA;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is firstly to explore how the users of Stack Overflow, anonline community-based Question and Answer platform, inquire for informationthrough the formulation of a question, according to the community guidelines.Secondly, to observe the information exchange procedure between the question andthe comment section. LÄS MER

 3. 3. Relationens betydelse för elevers delaktighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linn Andersson; Lina Johansson; [2020-11-11]
  Nyckelord :delaktighet; relationer; elevperspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Delaktighet, relationer, elevperspektiv, relationellt perspektiv, specialpedagogikRelationer är ett aktuellt ämne som både forskare och media skriver om i dagsläget. Flera forskare har tidigare uppmuntrat till vidare forskning som berör relationens betydelse ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Understanding the Impact of the Normative Power of the European Union on the Belt and Road Initiative: The Case of Italy, Serbia, and Latvia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Saman Nazari; [2020-10-22]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; The European Union; Normative power EU; CEE-China Relations;

  Sammanfattning : The Belt and Road Initiative (BRI) was announced in 2013 and has attracted much attention from many countries. Promising significant investments all over the world, including in Europe, the BRI has prompted vibrant discussion regarding how it will shape international politics. LÄS MER

 5. 5. THE ÅLAND OFFICE IN BRUSSELS An analysis of its channels of influence

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Blomberg; [2020-10-12]
  Nyckelord :regions; regional offices in Brussels; channels of influence; Åland Islands;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of the Åland office in Brussels that sets out to analyse its extra-state and intra-state channels of influence in use in order to influence European policy- and decision-making and at the same time try to shed light on how the Åland office circumvent and, on the other hand, work in tandem with the central government of Finland. In this respect, the bypass-theory of the multi-level governance approach will be used to understand and analyse these regional paradiplomatic activities both without the state and in tandem with the state. LÄS MER