Sökning: "handboll"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet handboll.

 1. 1. Force-velocity profiling among handball-players

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Pontus Axell; Kalle Öberg; [2020-08-17]
  Nyckelord :Force-Velocity Profiling; Force-Velocity Relationship; Handball; Performance Analysis; Activity profiles; Vertical Jump; Developing Power;

  Sammanfattning : Bachelor thesis 15 hpTitle Force-velocity profiling among elite handball-players Program: Sports Coaching Level: Basic Supervisor: Dan Fransson Examiner: Stefan Lindinger Total pages: 25 (attachment included) Semester/year: Vt 2020.... LÄS MER

 2. 2. Skillnader i självskattad kommunikation mellan dam- och herrhandbollsspelare samt dess korrelation till upplevd lagsammanhållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sammanhållning; kommunikation; lagidrott; handboll; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Denna studie undersöker huruvida kommunikationen skiljer sig mellan dam- och herrhandbollsspelare (N=140, NDam=69, NHerr=71) samt om det finns några korrelationer mellan kommunikation och den upplevda sammanhållningen mellan handbollsspelare. Frågeställningarna som prövas är : 1) Finns det några skillnader mellan dam- och herrhandbollsspelare i hur deras interna kommunikation i laget upplevs? 2a) Finns det någon korrelation mellan den interna kommunikationen och sammanhållningen hos handbollsspelare? 2b) Om det finns en korrelation mellan kommunikationen och sammanhållningen, skiljer sig korrelationen mellan manliga och kvinnliga handbollsspelare? Metod Dataunderlaget i studien är framtaget genom en kvantitativ enkätstudie som är sammansatt av två validerade enkäter, Scale of Effective Communication in Team Sports – SECTS-2 och Group Environment Qusetionnaire – GEQ. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer elever NIU som gymnasial utbildning? : En intervjustudie kring faktorerna bakom valet till NIU med inriktning handboll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreaz Zanteré; Andreas Fehrlund; [2020]
  Nyckelord :NIU; handball; habitus; NIU; handboll; gymnasiet; habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka elevers motiv att välja NIU-utbildning med inriktning handboll. Frågeställningarna som studien besvarar är 1. Hur beskriver eleverna vad som motiverade dem att välja NIU-utbildning? Och 2. LÄS MER

 4. 4. Regulatory Focus and Penalty Taking in Handball

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Anton Andersson; Dexter Wolffsohn; [2020]
  Nyckelord :Promotion; prevention; framing; positive affect; negative affect; pressure; emotional states; Promotion; prevention; inramning; positiva affekter; negativa affekter; press; emotionella tillstånd;

  Sammanfattning : Penalty-taking performance in handball within a self-regulatory focus framework was examined. In a two-independent group design, regulatory framings (either promotion or prevention) were given to participants (N = 25) prior to penalty-taking. LÄS MER

 5. 5. Athletic Dropouts in Swedish Adolescence Female Handball Players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Bogren; Kevin Rodenburg Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Athletic experiences; Elite sporting schools; Former student-athletes; Holistic Athletic Career model; Push; pull; anti-push; anti-pull framework.; Atletiska erfarenheter; Elit idrottsgymnasium; Före detta student-atleter; Holistiska karriärsutvecklingsmodellen; Push; pull; anti-push; anti-pull ramverket.;

  Sammanfattning : According to Baron-Thiene and Alfermann (2015), there is a potentially high dropout number within female student-athletes, but they also implicate that only a few studies have focused on adolescent or young adults’ dropout from elite sports. The present study has chosen to explore factors influencing athletic dropout in former female handball players that has studied at an elite sporting school and to explore how the former student-athletes experience their chosen career paths post athletic dropout, using a qualitative post-positivistic and realistic approach. LÄS MER