Sökning: "handbook"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet handbook.

 1. 1. HANDBOK I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL EN STUDIE AV KÖKSTRÄDGÅRDSODLINGEN 1830 - 1930

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Eva-Marie Emanuelsson; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyttoodling; handbook; gardening; gardener; horticultural education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine handbooks of horticulture concerning the subjects involved with kitchen gardening during the period of 1830 – 1930. To develop a more thorough investigation and to be able to compare what changes might have occurred in literature considering main focus and descriptions between the handbooks of the earlier period it was considered important to also including a comparison between handbooks written by earlier female writers. LÄS MER

 2. 2. Revidering av Strålskyddshandboken hos Region Blekinge och skapande av ny hemsida för strålskyddshandbok genom att använda sig av programvaruverktyget SharePoint server.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Ebi Rasouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Protecting against ionizing radiation is important, since ionizing radiation can break the DNA molecule. This in turn can cause acute injuries such as burns to the skin or cause late effects such as cancer development in the future. Radiation can be useful, but it can also be harmful to humans in wrong handling. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens erfarenhetshantering : redo för samverkan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isac Strandhag; [2020]
  Nyckelord :interoperabilitet; erfarenhetshantering; lessons learned; Försvarsmakten; Nato;

  Sammanfattning : Due to advances in the conceptual understanding of organisational learning, armed forces tend to establish more permanent systems of formal learning than earlier, enhancing their ability to undergo military change. Striving towards inter-organisational emulation interoperability, meaning that systems are able to interact with each other, has become a necessity. LÄS MER

 4. 4. Håltagning i stålbalkar : Dimensioneringsverktyg för konstruktörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Channa Lönne; [2020]
  Nyckelord :Stål; Konstruktion; Håltagning; Beräkningsverktyg; Excel; Balk;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för framtagandet av ett dimensioneringsverktyg med syfte att förenkla arbetet för konstruktörer gällande håltagningar i I-balkar av stål. Examensarbetet inom byggteknik om 15 hp utfördes under våren 2020 vid Uppsala Universitet. LÄS MER

 5. 5. Vibrations in cross-laminated timber floors : Examining standards

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Lisette Svensson; Emma Berghem; [2020]
  Nyckelord :floor vibrations; CLT; timber; vibrations; FEM; Eurocode 5; Calculatis; Bjälklagsvibrationer; KL-trä; vibrationer; FEM; Eurokod 5; calculatis;

  Sammanfattning : The report aims to investigate norms, standards, guidelines and experience within the industry for how to design CLT (cross-laminated timber) regarding vibrations induced from humans. The following is being researched, ISO137, KL-trähandboken, Eurocode 5 and a new unpublished working draft of Eurocode 5 final working draft, Canadian CLT handbook and Cross-laminated timber structural design according to Eurocode from Austria. LÄS MER