Sökning: "handdocka"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet handdocka.

 1. 1. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 2. 2. Berättandets magi - En studie om det muntliga berättandet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Berättande; handdocka; literacy; lärplatta; mediering; sociokulturellt; språklig miljö;

  Sammanfattning : Forskning visar att vi idag jämfört med för många år sedan inte längre använder oss av det muntliga berättandet. Det muntliga berättandet skapar många ingångsvägar till att lära sig lyssna, skriva, skapa förståelse, utveckla sin fantasi och göra oss till egna berättare. LÄS MER

 3. 3. Handdockor i gymnasiets språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Dittmar; [2015]
  Nyckelord :handdocka; instruktionsmaterial; språk; tyska; undervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Tanken till det här examensarbetet initierades under min tid som språklärare i moderna språk (tyska) och modersmålsundervisningen på gymnasiet och grundskolan. Syfte med detta examensarbete är att sammanställa introduktionsmaterial för lärare som vill arbeta med handdockor på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Handdockan- Ett medierande redskap i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Carina Källvik; [2014]
  Nyckelord :Hand puppet; Mediating tool; Play activities; Pre-school; Puppet play; Förskola; Handdocka; Handdockslek; Lekformer; Medierande redskap;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har sitt fokus på förskolebarnens lek och dess olika former med handdockan. Syftet med denna studie var att undersöka hur barnen intregerar med handdockan och hur de använder dem som medierande redskap. Undersökningen var utförd som en observationsstudie av barnen på en förskola i åldern 3-5 år. LÄS MER

 5. 5. Handdockan i förskolan : Ett verktyg för att skapa lustfyllt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Olausson; [2013]
  Nyckelord :Handdocka; lustfyllt lärande; lek och fantasi; samspel;

  Sammanfattning : The topic of this paper is puppets as an educational tool in preschool. The purpose of this paper is to examine the puppets potential as a tool for creating pleasurable learning in preschool. The method of collecting material for the essay has been qualitative research interviews with four informants. LÄS MER