Sökning: "handel sverige danmark"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden handel sverige danmark.

 1. 1. Håga in context – An analysis of the Håga complex in the Bronze Age landscape of the Mälar Valley region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Rachel Elliott; [2020]
  Nyckelord :Håga complex; King Björn’s mound; Bronze Age; Middle Sweden; Mälar Valley region; ritual landscapes; ritual practice theory; Hågakomplexet; Kung Björns hög; bronsåldern; Mellansverige; Mälardalen; rituell landskapet; rituellpraktiksteori;

  Sammanfattning : The Bronze Age in Middle Sweden is characterized by several key sites and monuments which have been interpreted by previous research to play an overarching role in the elite ruling system in the Mälar Valley region. King Björn’s mound (a.k.a. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 3. 3. Ägare av mindre aktiebolags motiv att anlita en revisor eller ej

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecka Claesson; Cecilia Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :Audit obligation; audit exemption; requirement; motive; Revisionsplikt; revisionspliktens avskaffande; behov och motiv;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Mellan åren 2006 och 2010 genomförde länderna i den Europeiska Unionen ett omfattande förenklingsarbete gällande de mindre aktiebolagen. Detta medförde vissa regeländringar. LÄS MER

 4. 4. Skandinavisk valutaunion : Handelseffekterna av en gemensam valuta i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Joakim Wirén; Olof Eriksson; [2017]
  Nyckelord :skandinavisk; valutaunion; handel; externhandel; internhandel;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera effekterna av en skandinavisk valutaunion ur ett handelsperspektiv med fokus på intern- och externhandel för regionen. För att göra detta användes teorier och tidigare forskning av gemensamma valutaområden samt empiri för det aktuella området. LÄS MER

 5. 5. Ljusdesign i stadslandskap : projekt Kattesund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Antonia Jaryd Johansen; Lina Störby; [2016]
  Nyckelord :belysning; gestaltning; Kattesund; landskapsarkitektur; ljus; ljusdesign; Lund;

  Sammanfattning : Vilken betydelse har ljusdesign för upplevelse av stadslandskap? Utgångspunkten i examensarbetet har varit hypotesen att ljusdesign är en viktig faktor för upplevelse av stadrum. Examensarbetet syftar till att undersöka på vilket sätt ljusdesign formar och påverkar upplevelser av de rum landskapsarkitekter skapar. LÄS MER