Sökning: "handel"

Visar resultat 1 - 5 av 2417 uppsatser innehållade ordet handel.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. Gråsälen - en skyddsvärd art, ett problem eller en resurs? : En rättsvetenskaplig undersökning om artskydd, säljakt och handel med sälprodukter i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Woivalin; [2021]
  Nyckelord :Miljörätt; artskydd; biologisk mångfald; jakt; säljakt; resurs; handel med sälprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning 1007 2009 om handel med sälprodukter; Rådets direktiv 1992 43 EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter; EU; gråsäl; halichoerus grypus; Östersjön; yrkesfiske; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Finns det en Trump-effekt på transatlantisk handel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Nicole Rafstedt; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Transatlantic trade; The gravity model; Divergent presidency; Political uncertainty; Business and Economics;

  Sammanfattning : Donald Trump has surprised the world with a different way of presidency ever since he entered as the US president 2017, especially within the trade field. Although his political actions have mainly been directed towards China, his presidency has affected several additional trade relationships by, for instance, modifying trade agreements. LÄS MER

 5. 5. Hur komplicerat ska det behöva vara att köpa hemelektronikprodukter online?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Milenkovska; Madeleine Erikson; Elsa Bergendal; [2021]
  Nyckelord :E-handel; Köpprocessen; Hemelektronikprodukter; Konsumenter; Engagemang.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER