Sökning: "handel"

Visar resultat 1 - 5 av 2382 uppsatser innehållade ordet handel.

 1. 1. Paketskåp - en lösning på last mile problematiken? En kvalitativ undersökning om paketskåp och dess påverkan på last mile problematiken ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Antbäck; Mikaela Johansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :last mile; e-handel; paketskåp; e-handelsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv bidra med ökad kunskap och förståelse för paketskåps potential att skapa bättre förutsättningar för en effektivare last mile distribution.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i svenska e-handelsföretag. LÄS MER

 2. 2. How have the sanctions against Russia and their counter sanctions affected the Russian trade? - An anlaysis of panel data using the gravity model

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sebastian Falk; Markus Ljungqvist; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Economic sanctions are prevalent in the modern world as an alternative to war, instead aiming to maim economic growth and power by hindering trade. In recent times, sanctions have been imposed against many countries, Russia being one of them. Often seen as a response to questionable political and economic acts. LÄS MER

 3. 3. Produktvalsprincipens funktion - En studie av flernivåstyrningens påverkan på produktvalsprincipen i miljöbalken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Johansson; [2020-06-29]
  Nyckelord :Produktvalsprincipen; Produktvalsprincipens funktion; Flernivåstyrning; Subsidiaritetsprincipen; Miljöbalken; REACH; Produktval och utbyte; Substitution; 2:4 MB; Kemikalier; Rättshistoria; Miljöbalkens allmänna hänsynsregler; Miljörätt; EU-rätt.;

  Sammanfattning : Miljöbalkens allmänna hänsynsregler är viktiga miljörättsliga principer och har en viktig funktion för genomförandet av miljöbalkens övergripande mål om en hållbar utveckling. En av dessa principer är produktvalsprincipen i 2 kap. LÄS MER

 4. 4. Att Känna Sig Fram Online: En Kvalitativ Studie om Känselns Betydelse för Konsumenters Attityder om E-handel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Arlebo; Mattias Axelsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FINNS DET EN EUROEFFEKT PÅ HANDELN? - En regressionsanalys av paneldata med gravitationsmodellen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Ljungqvist; [2020-04-14]
  Nyckelord :Euroeffekten; Roseeffekten; handel; EMU; euro; gravitationsmodellen; internationell ekonomi;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis’s purpose was to clarify recent questions on the euro effect, the effect that says that two countries who share the euro will trade more with each other, compared to countries that do not share the euro. Some authors have suggested that the euro effect in recent years has been significantly weaker than earlier studies have suggested. LÄS MER