Sökning: "handeln under 1950-talet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden handeln under 1950-talet.

 1. 1. Norrcitys identitet -En analys av identitetsförändringen för stadsdelen Norrcity i Örebro från 1970-talet till idag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cajsa Törnmarck; Matilda Zimmerman Zimmerman; [2020]
  Nyckelord :Plats; identitet; stadskärna; visioner; handel; Örebro; Norrcity;

  Sammanfattning : Stadskärnans syfte har förändrats över tid. Från en stadskärna som präglas av service- och tjänsteverksamheter i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, till att fokusera på detaljhandel i slutet av 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Handel med förhinder -En studie avseende Sveriges handelsförbindelser med Kina respektive Japan under 1950-talet (1949-1961)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Edwardsson; [2016]
  Nyckelord :Handel Sverige Japan Kina 1950-talet Institutionella förutsättningar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens bidrag till forskningen är att ingående beskriva hur handeln mellan Sverige och Kina respektive Japan utvecklades under 1950-talet (1949-1961) och framförallt beskriva hur de institutionella förutsättningarna, dvs. formella och informella spelregler och väsentliga händelser kom att påverka handeln. LÄS MER

 3. 3. Bo onoff, en studie av boendeintegrering i externhandelsområden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Daniel Martinsson; [2003]
  Nyckelord :handel; boende; intergrering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Handeln har i alla tider varit stadens viktigaste funktion. Både direkt och indirekt har handeln varit den viktigaste stadsbildande faktorn, men kommunikationsmöjligheter och placering har också haft betydelse. Sverige har alltid legat långt framme vad det gäller strukturomvandlingar för handeln. LÄS MER

 4. 4. Återvinningslogistik - en kartläggning av flödet av wellpapp från handeln till pappersbruken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Maria Joelsson; Sofia Kållberg; [1996]
  Nyckelord :återvinning; wellpapp; livscykel; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 1januari 1994 infördes producentansvaret i Sverige, vilket syftar till att massaproducenter samt importörer, tillverkare och försäljare av wellpappförpackningar gemensamt skall se till att wellpappen återvinns. Producentansvaret stipulerar att minst 65% av wellpappen skall kunna återanvändas eller materialåtervinnas den 1:a januari 1997. LÄS MER