Sökning: "handelsagent"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet handelsagent.

 1. 1. Återförsäljares skydd vid avtals upphörande - En undersökning av återförsäljares rätt till skälig uppsägningstid och avgångsvederlag enligt svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Humble; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to obtain as high sales on their products as possible, companies may be interested in trying to establish and sell their products in new markets. In cases where the company lacks financial muscles to manage the establishment itself or lack knowledge of the market, an intermediary can be hired to manage the establishment. LÄS MER

 2. 2. Återförsäljares uppsägningsskydd och rätt till ersättning vid avtlets upphörande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingela Hansson; [2011]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; återförsäljaravtal; uppsägningstid; avgångsvederlag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka återförsäljares uppsägningsskydd och rätt till ersättning vid avtalets upphörande. För ett företag som önskar etablera sig på en ny marknad gäller det att välja rätt exploateringsmetod. Ett alternativ är då att utse en representant som säljer produkten på den nya marknaden. LÄS MER

 3. 3. Distribution i Italien - Agent eller Återförsäljare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pier Andrea Minoia; [2008]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Distributionen av varan är en väsentlig del av arbetet för att ta sig in på en ny marknad för ett exporterande företag. Det finns ett antal olika slags distributörskonstruktioner. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av logik för handelsagent

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informationsteknologi; Högskolan Dalarna/Informationsteknologi

  Författare :Marcus Johnsson; Samuel Zayas; [2005]
  Nyckelord :agent; logik; handel; DSDM; handelslogik; handelsagent;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar agenter och logiken som används för att styra dessa. ESR (Experimenterande Svenska Radioamatörer) är en geografiskt spridd organisation och fysiska möten mellan medlemmarna försvåras på grund av detta. Swap Meet, som är en del av Radioträff Syd, arrangeras årligen på olika platser runt om i Sverige. LÄS MER