Sökning: "handelsbanken internrevision"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden handelsbanken internrevision.

 1. 1. Internrevision - ett effektivt verktyg för styrelsen? : en jämförelse mellan Handelsbanken och Nordea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Berggren; Carl Evenbom; [2009]
  Nyckelord :Internrevision; riskhantering; oberoende; kreditrisk;

  Sammanfattning : En väl fungerande internrevision är ett måste för stora organisationer. En viktig del i internrevisionens arbete, kanske den viktigaste, är att granska riskhanteringen inom organisationen. Vi har valt att granska Handelsbankens och Nordeas riskorganisationer. LÄS MER

 2. 2. Granskning och utvärdering av riskhantering enligt regelverket Basel II : En studie av Handelsbankens Internrevision

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Wallentinsson Geijstedt; Therese Möllevinge; [2009]
  Nyckelord :Basel II; internrevision; riskhantering; Handelsbanken;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att undersöka om granskningen och utvärderingen av Handelsbankens riskhantering har blivit mer tillförlitlig sedan införandet av Basel II. Basel II är ett nytt regelverk för bankers kapitalkrav som syftar till att reglera bankers risker och öka stabiliteten i det finansiella systemet. LÄS MER

 3. 3. Internrevision vid kreditgivning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Hermansson; Maria Magnusson; [2007-06-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats är att fokusera på detlönsamhetsproblem som alla banker upplever, det vill säga de förluster som dåligakreditbedömningar innebär. Dessa kreditförluster minimeras av bankerna med hjälp av välutformade regler och rutiner för kreditbedömningar. LÄS MER

 4. 4. Internrevisionens utveckling i svenska banker – en studie av internrevisionens förändringar i fyra banker under tio år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lindvall; Henrietta Hultin; Maria Moberg; [2006]
  Nyckelord :Internrevision; internrevisor; bank; revision; utveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen att identifiera förändringar i fyra svenska bankers internrevision under de senaste tio åren, samt att diskutera effekterna av och orsakerna till dessa förändringar. Den insamlade empirin från Handelsbanken, Nordea, SEB och Sparbanken Finn är analyserad utifrån vår teoretiska referensram. LÄS MER