Sökning: "handelsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet handelsföretag.

 1. 1. Paketskåp - en lösning på last mile problematiken? En kvalitativ undersökning om paketskåp och dess påverkan på last mile problematiken ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Antbäck; Mikaela Johansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :last mile; e-handel; paketskåp; e-handelsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv bidra med ökad kunskap och förståelse för paketskåps potential att skapa bättre förutsättningar för en effektivare last mile distribution.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i svenska e-handelsföretag. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsstrategier under kris för att upprätthålla kundlojalitet : En kvalitativ innehållsanalys av organisationsdokument för att undersöka hur e-handelsföretag i modeindustrin anpassar sin kommunikation under kris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Klara Axdal; Nora Odqvist; Emma Rydlinger; [2020]
  Nyckelord :Fashion industry; crisis communication; Situational Crisis Communication Theory SCCT ; customer loyalty; digital communication; newsletter; e-commerce; Modeindustrin; kriskommunikation; Situational Crisis Communication Theory SCCT ; kundlojalitet; digital kommunikation; nyhetsbrev; e-handel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kommunikationsstrategier hos tre online multibrand retailers (Matches Fashion, Moda Operandi och Mytheresa) verksamma inom lyxsegmentet i modeindustrin under en global pandemi. Krisen har påverkat modeindustrin omfattande och bidragit till ekonomisk instabilitet. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensbegränsande exklusivitetsklausuler i vertikala avtal : En undersökning av när konkurrensbegränsande avtal är förbjudna, främst vid tillämpning av e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amanda Dezfolian; Denisé Digemo; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Konkurrens råder på marknader varpå fler än ett företag är verksamma. De konkurrensrättsliga reglerna återfinns i konkurrenslagen (2008:579) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att upprätthålla en effektiv och fungerande konkurrens i Sverige och inom den Europeiska unionen. LÄS MER

 4. 4. Webbanalys inom e-handel: revideringar av webbsidor baserat på insikter från användarbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Nilsson; Jonatan Pålsson; Edvin Turkic; [2020]
  Nyckelord :webbanalys; användningsmetoder; e-handel; användningsproblem; användbarhet; Google Analytics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Webbanalys är sättet vi mäter hur kunder interagerar med vår webbsida. Med hjälp av webb-analys kan vi förbättra kunders upplevelser online. Tidigare var webbanalys en resurskrävande process och sedan tillkomsten av kostnadsfria verktyg som exempelvis Google Analytics, har det blivit lättare att utföra webbanalys in-house. LÄS MER

 5. 5. Från online retail till fysisk detail : En studie om organisatoriska utmaningar i samband med ett skifte i affärsmodell

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Petersson; Josefine Källroos; [2020]
  Nyckelord :Affärsmodell; multichannel; omnichannel; crosschannel; detaljhandel; e-handel; organisatoriska utmaningar;

  Sammanfattning : Att besitta en konkurrenskraftig affärsmodell är av stor vikt i dagens snabbt förändrande samhälle. E-handeln har haft en kraftig utveckling det senaste decenniet vilket inneburit stora förändringar inom detaljhandeln. Idag ser vi en trend att allt fler e-handelsföretag öppnar fysiska butiker. LÄS MER