Sökning: "handelsflotta"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet handelsflotta.

 1. 1. Vad krävs för att ett rederi skulle vilja registrera sina fartyg i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Josefin Ek; Daniel Hedlund; [2016]
  Nyckelord :svensk sjöfart; sjöfartspolitik; Transportstyrelsen; inflaggning; tonnageskatt; kompetens; bemanning; handelsflotta;

  Sammanfattning : The Swedish merchant fleet has declined sharply since the 1970s, largely because of the lack of competitive conditions compared with many other countries, for instance Denmark. A large number of ships flagged out from Sweden, some shipping companies have even closed down offices and moved abroad which meant jobs being lost as a result. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkade valet : En studie i blivande sjöingenjörers utbildningsval

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Markus Larsson; Carl Persson Waern; [2014]
  Nyckelord :Marine engineer; choice of education; parameters; merchant fleet; factors; Sjöingenjör; utbildningsval; parametrar; handelsflotta; faktorer;

  Sammanfattning : Den svenska handelsflottan har de senaste åren varit utsatt för massiva utflaggningar vilket har lett till att många sjömän har fått gå i land eller sökt arbete under annan flagg. Trots problemen med utflaggning och en potentiell minskad arbetsmarknad har sjöingenjörsprogrammet de senaste åren inte haft några större problem att fylla sina utbildningsplatser. LÄS MER

 3. 3. Dagens sjöfart.

  Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg

  Författare :Axel Berggren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av kandidatexamenskursen inom marina system på KTH i Stockholm. Kursensåväl som rapporten är indelad i tre delar.Del ett går ut på att skaffa sig en inblick i hur dagens handelsflotta ser ut, med allt som hör därtill. LÄS MER

 4. 4. Vad saknar den svenska handelssjöfarten? : En jämförande studie mellan handelssjöfarten i Sverige och Danmark

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Stefan Adamsson; Annelie Olsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I början av 1970-talet stod den svenska sjöfarten på sin topp, men efter 1973 och fram till i slutet av 1900-talet kännetecknas de svenska rederierna av tillbakagång. Å andra sidan har Sveriges grannland Danmark upplevt enorm tillväxt inom den nationella sjöfartsindustrin. LÄS MER