Sökning: "handelshögskolan göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden handelshögskolan göteborg.

 1. 1. Hur kan en handelshögskola marknadsföra sig? : En fallstudie av Handelshögskolan vid Karlstads universitet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Daniella Joandén; Adnan Jahic; [2013]
  Nyckelord :marketing; karlstad universitet; business administration; business school; marknadsföring; företagsekonomi; karlstad universitet; handelshögskola;

  Sammanfattning : Kampen om studenterna blir allt hårdare för handelshögskolorna, och studieplatserna blir allt fler. Det gäller för handelshögskolorna att attrahera studenterna att just välja dem som studieplats. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? : En studie av sambandet mellan hyror och skolresultat i Örebro

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anders Feinestam; Helena Johansson; [2012]
  Nyckelord :Urban Sprawl; Boendesegregering; skolsegregering; försörjningsstöd; försörjningsstödstagare; Örebro; hyresskillnader; hyror; gentrifiering; segregering; studieresultat;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar att det finns hyresskillnader mellan områden i Örebro trots att en hyresreglering råder. Dessa hyresskillnader kan förstärka boendesegregering som i sin tur kan leda till ökad skolsegregering. LÄS MER

 3. 3. Öppen tävling Filmfestivalens strategiska fördelar i en digitaliserad filmbransch

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jacob Lundström; [2012]
  Nyckelord :Film festivals; Strategy; Network;

  Sammanfattning : This paper investigates strategic opportunities for film festivals in a digital film business, with emphasis on Göteborg international film festival and the Swedish film industry. Using a theoretical framework of strategy analysis, the film value chain is examined with special regards to disruptive technology, and the film festival's unique resources are linked to industry structure. LÄS MER

 4. 4. Kolhydrater i fokus - En enkätundersökning av konsumtionsmönster och mediaintryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Lisa – Marie Andersson; Josephine Fransson; [2011-02-17]
  Nyckelord :Enkätundersökning; fullkorn; snabba långsamma kolhydrater; dieter;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att ta reda på människors kostvanor när det gäller stärkelserika livsmedel som ofta utgör kolhydratkomponenten i lunch och middag. Syftet är även att studera om och i så fall hur människor har påverkats av massmedias debatt kring den omdebatterade livsmedelsgruppen. LÄS MER

 5. 5. Evenemangsturism - Central kontra perifer lokalisering : En jämförelse av festivalerna Metaltown i Göteborg och Arvikafestivalen i Arvika

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Therese Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER