Sökning: "handelshögskolan göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden handelshögskolan göteborg.

 1. 1. Hyresgästens syn på Outsourcing : En kvalitativ studie på den kommersiella hyresgästen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hugo Hellberg; Alfred Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :Fastigheter; Outsourcing;

  Sammanfattning : Sammanfattning Outsourcing av fastighetsförvaltning är numera en helt accepterad och vanlig praktik inom fastighetsbranschen. Då hälften av samtliga fastighetstransaktioner genomfördes av utländska investerare och dessa ofta inte är väletablerade med en förvaltningsorganisation i Sverige, ser möjligheten för fortsatt ökning av outsourcing av fastighetstjänster stor ut. LÄS MER

 2. 2. Återspeglingen av digitalisering i ekonomiutbildningar : En fallstudie av ett svenskt universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johanna Lindahl; Amanda Norgren; [2021]
  Nyckelord :Digitization; digital tools; economics education; economics professions; institutional inertia; education gap; Digitalisering; digitala verktyg; ekonomiutbildning; ekonomiyrken; institutionell tröghet; utbildningsgap;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är något som ständigt påverkar samhället och medför att arbetsuppgifterförändras. Det leder till att vissa arbetsuppgifter utförs automatiskt och byts ut mot exempelvismer analytiska arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Är det öppet köp på utbildningen? : En kvalitativ studie om två högskolors utformande av strategisk kommunikation till presumtiva studenter.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Arvidsson; Emma Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Education; strategic communication; university; student; customer; Gothenburg School of Business; Economics and Law; Stockholm School of Economics; Utbildning; strategisk kommunikation; högskola; student; konsument; Handelshögskolan i Göteborg; Handelshögskolan i Stockholm;

  Sammanfattning : Den utbildningsmarknad som utvecklats de senaste decennierna har alltmer inneburit att lärosäten strategiskt arbetar med relationsbyggande kommunikation för att sälja sina utbildningsutbud. Problemområdet omfattar därmed en komplexitet inom utbildningskommunikation hos högskolor. LÄS MER

 4. 4. En studie om köpprocessen hos konsumenter som har valt en delvis vegetarisk kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Persson; Louise Holmquist; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stark vegetarisk trend vuxit fram, där vegetariska produkter och varumärken har tagit allt större plats. Flera källor menar att antalet konsumenter som i varierande mån byter ut kött mot vegetariska alternativ har ökat, men kunskapen kring denna konsumentgrupp är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en handelshögskola marknadsföra sig? : En fallstudie av Handelshögskolan vid Karlstads universitet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Daniella Joandén; Adnan Jahic; [2013]
  Nyckelord :marketing; karlstad universitet; business administration; business school; marknadsföring; företagsekonomi; karlstad universitet; handelshögskola;

  Sammanfattning : Kampen om studenterna blir allt hårdare för handelshögskolorna, och studieplatserna blir allt fler. Det gäller för handelshögskolorna att attrahera studenterna att just välja dem som studieplats. LÄS MER