Sökning: "handelsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet handelsteori.

 1. 1. Handelsutvecklingen efter Lettlands självständighet : En studie om ekonomisk transition under perioden åren 1993 fram till 2004

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jytte Guteland; [2011]
  Nyckelord :Intra industriell handel IIT ; Paul Krugman; Tvåvägshandel; Inombranschhandel; modern handelsteori;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to investigate if Latvia´s pattern of trade has become more similar to the mature market economies, after Latvia´s independence 1991.Today, the intra-industry trade (IIT) dominates the trade of mature market economies. LÄS MER

 2. 2. Safeguarding Free Trade in Recessions : - A Game-Theoretic Interpretation of the Multilateral Policy Response to the 2008 Crisis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Johan von Seth; [2011]
  Nyckelord :G20; WTO; terms-of-trade theory; game theory; trade cooperation; trade agreements; WTO; G20; handel; lågkonjunkturer; spelteori; handelsteori; handelsavtal;

  Sammanfattning : I propose a simple approach to trade cooperation in economic shocks. A two-country, two-good trade model provides a stage setting. In a dynamic model, international demand for traded goods is allowed to be subject to sudden shocks. Numerical simulations predict that negative, sustained demand shocks may spark trade wars. LÄS MER

 3. 3. Handel och protektionism : En spelteoretisk analys av ståltvisten mellan EU och USA 2001-2003

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karin Lindqvist; Evelina Lundberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att med hjälp av spelteori strukturera och analysera det strategiska spelet bakom USA och EU:s protektionistiska agerade i den handelstvist rörande stål som ägde rum 2001-2003. Med det som bakgrund vill uppsatsen visa på vilka alternativa val aktörerna kunde ha gjort och slutligen föreslå förändringar för att öka incitamenten för aktörerna att bevara ett handelssamarbete. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av e-handel - Har e-handel dåligt inflytande på miljön?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Rayner; [2009]
  Nyckelord :elektronisk handel; handelsteori; miljöpåverkan; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : E-handel är en handelsform som är på stark frammarsch. Fler och fler konsumenter blir varse om fördelarna med att göra sina inköp över Internet både från lokala säljare och från säljare i andra länder eller andra världsdelar. LÄS MER

 5. 5. Handelsutveckling mellan Sverige och Bolivia - påverkande faktorer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Lumnie Gashi; [2009]
  Nyckelord :Internationell handelsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER