Sökning: "handelsvolym"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet handelsvolym.

 1. 1. ESG-betyg, en faktor som påverkat handelsvolymen i svenska börsnoterade bolags aktier under Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Liljevall; Malvina Martinsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; handelsvolym; corporate sustainability; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida ESG-betyg har haft en effekt på handelsvolymen inom svenska bolags aktier, under Covid-19. En växande betydelse för miljömässiga och sociala aspekter har lett till att företag och investerare i större utsträckning förespråkar ett hållbart förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Marknadens Reaktioner Vid Aktiesplit - Bevis Från Sverige : En eventstudie om aktiesplittar på den svenska börsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :David Skoglund; Magnus Ek; [2021]
  Nyckelord :Aktiesplit; Överavkastning; Marknadspsykologi; Eventstudie; Finansiell beteendevetenskap; Effektiva marknadshypotesen; Signalering; Likviditetshypotesen; Abnormal avkastning; Kumulativ avkastning;

  Sammanfattning : En aktiesplit är ett fenomen som studerats länge på marknader utanför Sverige. Denna företagshändelse, som endast avser att utöka antalet utestående aktier till ett proportionerligt lägre pris, bidrar inte med någon förändring av företagets räkenskaper eller strategi och bör enligt tidigare teoretiker inte medföra någon reell förändring. LÄS MER

 3. 3. Factors affecting liquidity in the Nordic corporate bond market : A study on MiFiR required post trade transactions

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Lundholm Markus; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Nordic corporate bond market is a market growing in significance of the financial landscape, but is rather sparsely investigated due to its low transparency characteristics. Utilizing the new EU legislative framework MiFiR, this study implements a quantitative liquidity measure on transactions reported as required by MiFiR. LÄS MER

 4. 4. Den som söker skall finna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Serrano; Marcus Josefsson; William Ramshage; [2021]
  Nyckelord :Beteendeekonomi; investerarsentiment; FEARS-index; Google Trender; oreglerad aktiemarknad; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa ett FEARS-index som mäter investerarsentiment på den svenska aktiemarknaden samt undersöka om det är skillnad på positivt och negativt sentiment både på Stockholmsbörsen och First North Sweden. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och antar en deduktiv ansats och använder sig av tidsserieanalys. LÄS MER

 5. 5. Påverkar Andelen Utländskt Ägande Aktieprisvolatilitet på Stockholmsbörsen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kristian Willman; [2021]
  Nyckelord :Aktieprisvolatilitet; Utländskt Kapital; Passiv Förvaltning; BlackRock; Vanguard; Effektiva Marknadshypotesen; Portföljteori; Largecap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om utländskt kapital påverkar aktieprisvolatiliteten på en välutvecklad kapitalmarknad. I denna studie har den svenska kapitalmarknaden representerat en välutvecklad kapitalmarknad och avgränsningar har satts till att endast undersöka bolag som är noterade på den svenska largecaplistan. LÄS MER