Sökning: "handhygien"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet handhygien.

 1. 1. Fem smutsiga små fingrar : En litteraturöversikt baserad påkvantitativ metod

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Lagnerup; Lisa Travell; [2022]
  Nyckelord :Compliance; hand hygiene; hand sanitizer hand washing; nurses; följsamhet; handdesinfektion; handhygien; handtvätt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem som tar upp resurser och vårdplatser. Ett av huvudproblemen är brister i handhygienen. Handhygienen ska utföras korrekt för att bedriva en god och säker vård. Det sistnämnda är en kärnkompetens hos den utbildade sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Pandemiberedskap: handhygien och självisolering? : En kritisk diskursanalys av myndighetsuttalanden under covid-19

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Kowalska; Matilda Svarva Helenius; [2022]
  Nyckelord :covid-19; diskurs; Folkhälsomyndigheten; presskonferenser; rekommendationer; riskgrupp; stigma; vi och dem ; ålderism; åldersrika; äldre;

  Sammanfattning : Folkhälsomyndigheten är en viktig aktör i det nationella smittskyddsarbetet mot covid-19. Sedan pandemins start har myndigheten haft det primära uppdraget att förse befolkningen med viktig information om det aktuella läget kring covid-19. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter vid vårdrelaterade infektioner : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anny Fabiana Anny Alcocer Justiniano; Atena Soleiman Nejad; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; uppfattningar; Vårdrelaterade infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett den mest förekommande vårdskadan. Den mest effektiva metoden för att motverka VRI är tillämpningen av handhygien och övriga hygienrutiner. I Sverige finns konkreta riktlinjer på handhygienrutiner oavsett vårdenhet och trots det förekommer ändå VRI. LÄS MER

 4. 4. Efterlevnad av covid-19 restriktioner hos studenter i relation till tidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :David Stridh; Jonathan Häggqvist; [2022]
  Nyckelord :Cognitive styles; time perspective; S-ZTPI; covid-19; compliance; pandemic; social distancing; Kognitiva stilar; tidsperspektiv; S-ZTPI; covid-19; följsamhet; restriktioner; social distansering;

  Sammanfattning : Syftet med denna artikel var att undersöka sambandet mellan efterlevnad av covid-19 restriktioner och tidsperspektiv hos universitetsstudenter. För att undersöka sambandet användes Swedish Zimbardo time perspective inventory (S-ZTPI), utvecklad av Carelli et al(2011) och ett frågeformulär som vi utformat för att gradera efterlevnad av covid-19 restriktioner och rekommendationer (α >. LÄS MER

 5. 5. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Ayata Karbin; [2022]
  Nyckelord :Djurunderstödda insatser; djurunderstödd terapi; äldreboende; katt; terapidjur; Covid-19;

  Sammanfattning : Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. LÄS MER