Sökning: "handikapphistoria"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet handikapphistoria.

  1. 1. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Åsa Lindskog; [2020]
    Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

    Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER