Sökning: "handikapprörelsen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet handikapprörelsen.

 1. 1. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER

 2. 2. "En gång till!" : En kvalitativ studie om attityderna inom handikapprörelsen gentemot internet och onlinespel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Wiberg; [2015]
  Nyckelord :Disability rights movement; Disability; Internet; Online gaming; Social constructivism; Claims-making; Handikapprörelsen; Funktionsnedsättning; Internet; Onlinespel; Socialkonstruktivism; Anspråksformulerare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på attityder inom intresseorganisationerna för personer med intellektuella funktionsnedsättningar beträffande synen på internet och onlinespel utifrån hinder och möjligheter för sina medlemsgrupper. Studien bygger på sju intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän från organisationerna FUB, Autism- och Aspergerförbundet samt Attention. LÄS MER

 3. 3. Man med rörelsehinder - en intervjustudie om förhållningssätt till att uppfattas som rörelsehindrad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Johansson; [2004]
  Nyckelord :män; handikappade; manlighet; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jag vill med min uppsats undersöka vilka handlingsutrymmen män med rörelsehinder upplever sig ha i förhållande till samhälleliga förväntningar på dem som män och som rörelsehindrade. Med grund i kvalitativa intervjuer och läsning av framförallt feministisk handikappforskning försöker jag tolka och förstå männens berättelser och ställningstagande utifrån sin kontext. LÄS MER