Sökning: "handläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet handläggning.

 1. 1. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 2. 2. Handläggning med barnets bästa i fokus : En kvalitativ studie om LSS-handläggares handlingsutrymme i arbetet med personlig assistans för barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :LSS; Discretion; Personal assistance; Social workers; LSS-investigation; Best interest of the child; LSS; Handlingsutrymme; Personlig assistans; Handläggare; LSS-utredning; Barnets bästa;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand how five social workers use their discretion the work with "best interests of the child" in investigations concerning personal assistance and thus contribute knowledge about the latitude in relation to the government's legal examination of personal support for children. The study aims to answer questions of how social workers interpret the term “best interest of the child” in relation to the children who are being investigated for the need of personal assistance, how do social workers think about "Personal support for children" based on the child's best interests and what possible risks and opportunities can social workers identify in “Personal support for children” based on their discretion? The study is based on qualitative interviews with five social workers from four municipalities who work with investigations of children with disabilities. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionens verkan inom LSS-handläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ninni Piuva; Anja Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Care managers; Child; Children’s Rights Convention; Disabilities; LSS; Participation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnperspektivet beaktas vid handläggning inom LSS, samt att undersöka hur barnets rättigheter, enligt Barnkonventionen, beaktas under processen. Eftersom Barnkonventionen blir lag 2020 ville vi få insikt i hur Barnkonventionen används praktiskt inom LSS. LÄS MER

 4. 4. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 5. 5. Solcellspaneler på kulturhistoriska tak – En skänk från ovan? : En komparativ fallstudie om Fläckebo kyrka och Stuguns nya kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Humla Dahl; [2019]
  Nyckelord :solenergi; solceller; solcell; solcellspanel; solcellspaneler; solpanel; solpaneler; kyrka; kyrkor; kulturhistoriskt värde; kulturhistoriskt värdefull; kulturhistorisk; värde; värdefull; förvanskning; förminskning; förnyelsebar energi; förnyelsebar; energi; Fläckebo kyrka; Stuguns nya kyrka; Stuguns kyrka; Virke kyrka; Stugun; Fläckebo; Virke;

  Sammanfattning : Följande undersökning är en komparativ fallstudie av två tillståndsansökningar, genomförda i enlighet med Kulturmiljölag 1988:950, gällande solcellspaneler på kyrkligt kulturminne. Undersökningar belyser Fläckebo kyrka i Västmanlands län och Stuguns nya kyrka i Jämtlands län och studerar hur dessa fått avslag, respektive bifall till montering av solcellspaneler på kyrkobyggnadernas tak. LÄS MER