Sökning: "handla"

Visar resultat 1 - 5 av 2001 uppsatser innehållade ordet handla.

 1. 1. Förändrade konsumentbeteendens påverkan på dagligvaruhandlare En kvalitativ studie om hur två dagligvaruhandlare har anpassat verksamheten efter nya konsumentbeteenden till följd av omvärldsförändringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gisela Hansson Stenum; Alice Larsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :konsumentbeteende; dagligvaruhandel; Covid-19; pandemi; Ukraina-kriget; inflation.;

  Sammanfattning : Sedan 2019 har både Covid-19 och ökad inflation påverkat världen på flera sätt. Bland annat har kunder ändrat beteenden, vilket har tvingat företag att anpassa sina verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER

 3. 3. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 4. 4. Attityder och värderingar i relation till utbildning och lärande. Intervju med åtta elever som har problem med sina betyg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Enrico Högvalls; [2023-05-02]
  Nyckelord :motstånd; lärande; miljö; elev; psykodynamiska perspektivet; attityder; värderingar; utbildning; tonåringar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med min forskning är att undersöka elevers attityder och värderingar i relation till lärande och utbildning och vad i deras skolmiljö och övriga vardag som påverkat dessa enligt de själva. Teori: Illeris lärandeteori / Psykodynamiska perspektivet Metod: Åtta elever har intervjuats, de är mellan 16 och 18 år och intervjuerna fokuserar på deras attityder och värderingar i relation till utbildning och lärande samt vad som enligt de själva påverkat dessa. LÄS MER

 5. 5. Talet om hot och våld i skolan : En diskursanalytisk studie av tidningen Läraren

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Korsell; [2023]
  Nyckelord :Hot och våld i skolan; lärare; kompetens; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att synliggöra hur diskursen om hot och våld i skolan konstrueras genom diskursiva sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan förstås i relation till kompetens inom ramen för läraryrket. Syftet delades in i två forskningsfrågor, där den andra frågeställningen utgick från resultatet av den första: 1. LÄS MER