Sökning: "handledande samtal observation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden handledande samtal observation.

 1. 1. The language stimulating classroom. An ethnographic study focusing on the environment, opportunities and interaction

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Kristensen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Det språkstimulerande klassrummet. En etnografisk studie med fokus på miljö, möjligheter och interaktion. LÄS MER

 2. 2. Handledning som verktyg för utveckling. En analys av fem specialpedagogiska handledningssamtal i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jeanette Engelin; [2014-04-10]
  Nyckelord :handledningssamtal; förskolan; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilken funktion och vilket innehåll specialpedagogiska handledningssamtal kan ha, när det reflekteras kring förskolans verksamhet.Teori: Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som både är en lärande teori och en forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Det språkliga samspelet mellan lärare och vuxenstuderande : en fallstudie på Komvux

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Veronica Björk; [2006]
  Nyckelord :Lärare; Komvux; Vuxenstuderande; Språkligt samspel; Språklig dominans; Språklig makt; Språklig kontroll;

  Sammanfattning : Klassrummet har ett alldeles eget samtalsklimat vilket påverkar hur samtal och diskussioner ter sig i just en klassrumsmiljö. Relationen mellan lärare och elever påverkar hur makt-, kon-troll- och dominansförhållandet är i klassrummet. LÄS MER