Sökning: "handledare förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden handledare förskollärare.

 1. 1. En förskola för alla...? : Förskollärares erfarenheter av att arbeta inkluderande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefin Andrée; [2022]
  Nyckelord :inkludering; lärmiljöer; specialpedagogik; specialpedagogens roll; samsyn; förhållningssätt; anpassning;

  Sammanfattning : I Sverige är förskolan en skolform som erbjuds för barn i åldrarna 1-5 år. I förskolan arbetar förskollärare med uppdraget att arbeta inkluderande så att alla barn kan ta del av undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Språklig sårbarhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Gustafsson; Sara Björnryd; [2022]
  Nyckelord :Lärmiljö; ordinarie förskola; specialpedagog; språkförskola; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Björnryd, Sara och Gustafsson, Malin (2022). Språklig sårbarhet i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Handledningens roll för konstruktion av norm : Faktorer som formar studenters förståelse för normalt och avvikande beteende under VFU

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mattias Bergdahl; [2021]
  Nyckelord :Normalt; Avvikande; Etik; Värdegrund; Barnkonventionen; Handledning; Diskursanalys; VFU;

  Sammanfattning : Syftet är att upptäcka i vilken språklig diskurs kring normalitet och avvikelser förskollärarstudenter får möjlighet att förstå hur dessa begrepp konstrueras under sin utbildning. Genom semi-strukturerade intervjuer med nyutexaminerade förskollärare har jag försökt att ta reda på hur de uppfattat sina VFU-upplevelser kring normering av barn och hur detta kommunicerats med handledare samt hur studenterna fått möjlighet att problematisera praktiken i förhållande till den undervisning i styrdokumentens etik som utbildningens campusförlagda utbildning gett. LÄS MER

 4. 4. "Våga göra olika" : En vetenskaplig essä om hur vi bemöter barn i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Sjöström; [2020]
  Nyckelord :preschool; consensus; conflicts; treatment; approach; intercultural; förskola; samsyn; konflikter; bemötande; förhållningssätt; interkulturellt;

  Sammanfattning : This essay is about treatment in preschool and how important it is that we dare to do different based on each child's needs. I sometimes get the feeling that we educators in preschool, have alittle too much of the idea that the working methods we use should suit all children. LÄS MER

 5. 5. En magisk framtid, eller inte? : En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas kompetenser och barns inflytande i digitaliseringen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rojda Aykut; Leyla Demir; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Digitalisering; Digitala verktyg; Kvalitativ intervjustudie; Sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas så utvecklas även förskolläraryrket, i och med det ska barnen enligt läroplanen få en adekvat digital kompetens. Denna studie syftar till att studera vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i förskolan har inom digitala verktyg och synliggöra uppfattningar och inställningar pedagogerna har inom detta ämne. LÄS MER