Sökning: "handledare ge bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden handledare ge bedömning.

 1. 1. Översättning av bedömningsformuläret NeoEAT Breastfeeding

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Hanna Eriksson; Michaela Garzon Hagerius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Att tidigt bedöma barn som riskerar att utveckla matningssvårigheter och att ge insatser som underlättar matning, är avgörande för att optimera nutrition och utveckling av oralmotorisk förmåga samt förebygger långvariga matningssvårigheter. Neonatal Eating Assessment Tool - Breastfeeding (NeoEAT Breastfeeding) är ett validerat och normerat heltäckande formulär avsett att användas för bedömning av matningssvårigheter vid amning hos friska och sjuka spädbarn i åldrarna 0–7 månader. LÄS MER

 2. 2. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

  Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER

 3. 3. Övergångsfasen till ISO 9001:2015 i ett marknadsledande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Zulkiflee Binadam; Gustav Bergeling; [2018]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; ISO 9001; ISO; Quality; Quality management; Quality management system; Transition; ISO 9001:2015; ISO 9001; ISO; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Övergång;

  Sammanfattning : Arbetet har genomförts på ett marknadsledande företag inom måleri-industrin, där rapportens fokus legat på att ta fram underlag för vilka områden som företaget behöver förbättra för att certifiera sig mot ISO 9001:2015. Produktionsavdelningen har i rapporten setts som ett fristående företag i syfte att kunna tillämpa de krav i standarden som faller på högsta ledningen. LÄS MER

 4. 4. Finns det ett samband mellan CSR och lånens löptid? : En kvantitativ studie på 300 publika europeiska bolag mellan 2008 - 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Matilda Tapper; Linda Tufvesson; [2018]
  Nyckelord :CSR; ESG; Environmental dimension; Social dimension; Corporate governance dimension; Debt maturity; Equity; Capital structure; CSR; ESG; Miljödimensionen; Sociala dimensionen; Företagsstyrningsdimension; Lånens längd; Eget kapital; Kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Titel: Finns det ett samband mellan CSR och lånens löptid? - En kvantitativ studie på 300 publika bolag mellan 2008 - 2016 Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Matilda Tapper och Linda Tufvesson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – Maj Syfte: Företagens sociala ansvarstagande blir en allt viktigare fråga, inte minst för intressenter och långivare vid bedömning av företagsrisken och kreditrisken. Många forskare har studerat hur CSR påverkar ett företags kapitalstruktur och vi vet därför att CSR påverkar företagens möjlighet att ta kortfristiga lån eftersom socialt ansvarstagande företag har en lägre finansiell risk. LÄS MER

 5. 5. Bedömning inför yrkeslivet : En studie av APL-handledares bedömning av kunskap hos elever från gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Susanna Holdar; Henrik Pajovic; [2017]
  Nyckelord :Handledare; gymnasiesärskolan; intellektuell funktionsvariation; APL; bedömning;

  Sammanfattning : I vår studie har vi studerat handledarnas bedömningspraktik under perioder av Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för elever på gymnasiesärskolans nationella program. Vi har tagit inspiration från fenomenografisk metodansats och har använt sociokulturell och konstruktivistisk teori som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER