Sökning: "handledning inom vård- och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden handledning inom vård- och omsorg.

 1. 1. Friskfaktorer och strategier som är utmärkande för låg sjukfrånvaro i arbetsgrupper inom vård- och omsorg – En kvalitativ enkätstudie

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Therese Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsplats; friskfaktorer; hälso- och sjukvårdspersonal; resilience; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Bakgrund Vård- och omsorgspersonal är den yrkesgrupp som står för den högsta sjukfrånvaron på arbetsmarknaden. Psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron skiljer sig dock mellan män och kvinnor samt mellan yrken och verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans ledarskap på boende för personer med demens. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elena Hagelin; Tatsiana Abdel Al; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Elderly care; Leadership; Nursing home; Nurse s role; Registered nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste kroniska sjukdomen bland äldre människor i hela världen är demens. Vård och omsorg på ett boende för människor med demens kräver kompetens och erfarenhet. Dessutom är sjuksköterskans uppdrag att vara en ledare inom omvårdnad och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Hur ledare inom vård- och omsorg bedriver hälsoarbete utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Johansen; Ena Basic; Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Krav och resurs; Ledare; Organisatorisk och social arbetsmiljö; Promotion och prevention; Vård- och omsorg.;

  Sammanfattning : Svårigheter som anträffas inom vård- och omsorg är den arbetsmiljö som bedöms vara en stor risk för medarbetarna. Arbetsmiljöverket belyser organisatorisk och social arbetsmiljö i sin föreskrift AFS (2015:4), de påpekar att det är arbetsgivarens ansvar att ha kunskap om föreskriften innehåll. LÄS MER

 4. 4. Rätt förutsättningar leder till hälsofrämjande ledarskap : Chefers förutsättningar inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Axelsson; Maj Jonnestedt; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; medarbetarhälsa; hälsofrämjande arbete; ledarskapsutveckling; ohälsa; chefers förutsättning; ledarutbildning; ledarhandledning; organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Vi lever i dag med ett högt tempo i hela samhället vilket visar sig inte minst på våra arbetsplatser. Det höga tempot resulterar därmed också i att många medarbetare mår dåligt på sin arbetsplats och i många fall leder detta till sjukfrånvaro både i kortare och längre perioder. LÄS MER

 5. 5. Språk, lärande och kommunikation i arbetsplatsförlagt lärande : En fenomenologisk studie av handledares och andraspråkselevers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marie Josefsson; Mia André; [2017]
  Nyckelord :handledning; arbetsplatsförlagt lärande; andraspråkselever; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en bild av den potential för tillägnande av språk och kunskap som finns inom arbetsplatsförlagt lärande (apl) i vård och omsorg. Vi vill undersöka hur handledare och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med språk och lärande inom ramen för apl samt identifiera de strategier handledare använder för att bidra till en utveckling av språket jäms med övrigt lärande. LÄS MER