Sökning: "handledning processen faser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden handledning processen faser.

 1. 1. Development of a portable display system with a human-centered design approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Landqvist; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; human-centered design; usability; product design; display systems; Teknisk design; användarcentrerad design; användbarhet; produktdesign; displaysystem;

  Sammanfattning : This master thesis project in industrial design engineering at Luleå University of Technology was about developing a portable light box for Spennare. The work was done under the supervision of the design engineering studio Catino in Stockholm during the spring of 2020. LÄS MER

 2. 2. Behandling av trauma och dissociation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anne-Christine Nordström; [2013]
  Nyckelord :Trauma; Posttraumatic stress; Dissociation; Treatment; Psychotherapy; Emotion regulation; Trauma; Posttraumatisk stress; Dissociation; Behandling; Psykoterapi; Affektreglering;

  Sammanfattning : Inledning: Ettpsykiskt trauma kan ibland medföra utveckling av dissociativa symtom.Syfte: Studien undersökte vad som varit betydelsefullt för psykoterapeuten i det psykoterapeutiska arbetet med patienter med trauma och dissociation.Metod: En kvalitativ studie valdes. LÄS MER