Sökning: "handledningsallians"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet handledningsallians.

 1. 1. Vikten av ett multikulturellt perspektiv i psykoterapihandledning : Handledares multikulturella kompetens och mikroaggressioners inverkan på handledningsallians och studentterapeuters tilltro till sin egen förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Hofverberg; Johanna Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Mikroaggressioner; Multikulturell kompetens; Psykoterapeutisk handledning.;

  Sammanfattning : Viktiga faktorer att ta hänsyn till för att utbilda kompetenta terapeuter är handledningsalliansen och att främja studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan. Forskning visar att handledningsallians och studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan delvis kan förklaras av handledares multikulturella kompetens och av upplevda mikroaggressioner, en subtil form av diskriminering. LÄS MER

 2. 2. "Att ha inflytande eller att vara underlägsen?" - En kvalitativ studie om hur psykologstudenter vid Örebro universitet upplever handledning under de kliniska momenten på psykologprogrammet

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Arokiam; Magdalena Ludvigsson; [2014]
  Nyckelord :supervision; student therapist; supervisory alliance; inductive thematic content analysis; handledning; nybörjarterapeut; handledningsallians; induktiv tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER