Sökning: "handlingsfrihet enhetschef"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden handlingsfrihet enhetschef.

 1. 1. Ledarskapsträdet : Attraktiva faktorer i enhetschefers arbete för kommunalt anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Björklund; Emma Edling; [2019]
  Nyckelord :Atractivitiness; HR Consultant; Unit Manager; Working Environment; Work Situation; Arbetsmiljö; Arbetssituation; Attraktivitet; Enhetschef; HR-konsult;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som upplevs vara attraktiva i arbetet som enhetschef. För att svara mot syftet har studien genomförts med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där urvalsgrupperna består av enhetschefer och HR-konsulter. LÄS MER

 2. 2. Enhetschef - ett komplext uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Desirée Bengtsson; Hanna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; enhetschef; socialförvaltning; offentlig sektor; kvalitativ innehållsanalys; deltagande ledarskap; delegering; handlingsutrymme; handlingsfrihet; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Att tänka utanför boxen men samtidigt handla innanför ramen : Hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar sjukskrivningar av omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johansson Jenny; Tangegård Tove; [2017]
  Nyckelord :Sick leave; first line manager; elderly care; Sjukskrivning; enhetschef; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg hanterar sjukskrivningar bland omsorgspersonal. I studien användes en kvalitativ metod och sammanlagt genomfördes fem intervjuer med yrkesverksamma enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Vi har inspirerats av kritisk teori som analysmetod. LÄS MER

 4. 4. Attraktivt arbete ur enhetschefers perspektiv : En kvalitativ studie genomförd i Falu kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Kristina Almgren Almeria; Anna Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Head of Unit s; attractive job; job content; job satisfaction; working conditions; enhetschef; attraktivt arbete; arbetsinnehåll; arbetstillfredsställelse; arbetsförhållande;

  Sammanfattning : Sedan 1990- talet har de offentliga organisationerna genomgått flera stora förändringar som medfört att enhetschefer inom den kommunala verksamheten fått ökat ansvar och befogenheter, vilket gör enhetschefsrollen mer komplext. Rapporter visar på svårigheter att rekrytera och behålla chefer, därför är viktigt att undersöka hur enhetschefens arbete ska kunna utvecklas till ett mer attraktivt arbete. LÄS MER

 5. 5. Kärt barn har många namn: enhetschef, områdeschef, hemtjänstassistent : En kvalitativ studie om enhetschefens upplevelse av handlingsutrymme i den kommunala äldraomsorgen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Wennberg; Johanna Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :enhetschef; handlingsutrymme; äldreomsorg; ledarskap; handlingsfrihet; offentlig organisation;

  Sammanfattning : Vad gör en enhetschef och hur förhåller de sig till sin frihet att bestämma inom den egna verksamheten, det har denna studie fokuserat att besvara. Studien belyser enhetschefens handlingsutrymme inom den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden. LÄS MER