Sökning: "handlingskapacitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet handlingskapacitet.

 1. 1. Bor man i Bergsjön för att man är arbetslös eller är man arbetslös för att man bor i Bergsjön? En kvalitativ studie om hur upplevda faktorer kan förklara inträdet och begränsningar till arbetsmarknaden när individen kommer från ett segregerat område.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Kask; [2015-12-03]
  Nyckelord :Segregation; arbetsmarknad; kapitalets betydelse; strukturer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polariseringen mellan fattiga och rika har de senaste åren trappats upp och mönstren visar att bostadsområdet har betydelse för individens tillträde till samhället. Det finns ett behov av att belysa segregationens konsekvenser då forskningen fram till idag främst fokuserat på beskrivningen av den. LÄS MER

 2. 2. EU's Foreign Policy in the Case of Iraq : An evaluation of EU's actorness

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Ellen Källberg; [2007]
  Nyckelord :Foreign policy; EU; crisis in Iraq; actorness; Utrikespolitik; EU; Irakkrisen; handlingskapacitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda handlingskapaciteten av EU:s utrikespolitik. Irakkrisen valdes som empiriskt exempel där EU ansågs ha lidit av handlingsförlamning. Tecken på handlingsförlamningen var avsaknaden av en gemensam position samt en effektiv ståndpunkt. LÄS MER

 3. 3. Från passiv till aktiv strategi - Näringspolitisk förändring och handlingskapacitet i industrikommunerna Bromölla och Östra Göinge

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Andersson; [2006]
  Nyckelord :economic policy; urban politics; industrial dependence; Bromölla; Östra Göinge; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1980's economic policies has become an important issue in municipalities and more resources are put into projects that are intended to have a positive influence on the local economic growth. From a theoretical perspective of regime theory and a model of local political economy, concerning the strategies chosen by the actors involved designed by Jon Pierre, the discussion points to the fact that it is possible to affect the local development. LÄS MER