Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Nu får hönorna mat för det blev över : inkluderande pedagogik för ekologisk hållbar utveckling.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Nina Nilsson; Rebecca Sperling; [2018]
    Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; handlingskompetenta barnet; inkludering; uppföljning;

    Sammanfattning : Inledning Detta är en kvalitativ studie om det handlings kompetenta barnet inom ekologisk hållbar utveckling. Detta för att ekologisk hållbarhet är väldigt aktuellt i dagens samhälle på grund av att vi överkonsumerar jordens resurser. LÄS MER