Sökning: "handlingsoffentlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet handlingsoffentlighet.

 1. 1. Handlingsoffentlighet i delegerad verksamhet : En studie av informationstillgången inom delegerad luftfartsverksamhet på Transportstyrelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Pernilla Backman; [2019]
  Nyckelord :Delegation of activities; Public documents; Principle of public access to official records; Information loss; Delegering; allmän handling; offentlighetsprincipen; informationsförlust;

  Sammanfattning : The ability to delegate some of ones activities to other organizations is something that has been used for many years by different types of organizations in different areas. This type of delegation to make use of external knowledge has been found to have many benefits such as improved quality of decision making,shorter decision paths and redistribution of resources to improve processes. LÄS MER

 2. 2. Inskränker GDPR rätten att ta del av allmänna handlingar? : En analys av offentlighetsprincipen i ljuset av EU-rättens företräde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anosheh Jabal Ameli; [2018]
  Nyckelord :GDPR; right to access public documents; Primacy of EU Law; GDPR; offentlighetsprincipen; EU-rättens företräde; PUL; OSL; Dataskyddslagen; handlingsoffentlighet;

  Sammanfattning : EU har gradvis utökat sin normgivningskompetens, ofta på bekostnad av medlemsstaternas lagstiftning. Detta har nyligen aktualiserats för Sverige på grund av Dataskyddsförordningen som i folkmun kallas GDPR. LÄS MER

 3. 3. Handlingsoffentlighet och personuppgiftsskydd hos EU:s institutioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Brinck; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; offentlighet och sekretess; EU law; public access to documents; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom införandet av en ny öppenhetsförordning 2001 skulle möjligheten för enskilda att få tillgång till handlingar från EU:s institutioner utvidgas. Förordningen innehåller emellertid också en rad undantag från offentlighetsprincipen. LÄS MER

 4. 4. Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Larsson; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Offentlig rätt; Offentlighet och sekretess; Offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The public sector is a major operator on numerous different markets. In Sweden public purchases are made for great amounts every year. The public procurement procedure is governing these purchases and is mainly regulated in LOU. LÄS MER

 5. 5. Handlingsoffentlighet och sekretess : vid samarbete mellan myndigheter och mellan myndighetsorgan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Nygren; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER