Sökning: "handlingsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet handlingsplikt.

 1. 1. En rimlig princip - Skadelidandes skyldighet att begränsa skadan vid utomobligatoriska skadestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Ratzmann; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish torts and contracts law is in part based on general principles of law. One principle of particular interest is the obligation the injured party holds to limit the damage. LÄS MER

 2. 2. Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist - En balansgång mellan två intressen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jan Reinprecht; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 1895, there have been provisions on compulsory liquidation due to capital shortage. Today, the provisions are found in the Swedish Companies Act (ABL) chapter 25 art. 13-20. The rules stipulate that the board is, under certain conditions, obliged to act. LÄS MER

 3. 3. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ulf Jämhammar; [2017]
  Nyckelord :tvångslikvidation; kapitalbrist; personligt; betalningsansvar; medansvar; rättelse; styrelseledamot; tillträdande; avgående; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Grundtanken med aktiebolag som bolagsform är att den ekonomiska risken inte ska överstiga insatt kapital. Det finns i aktiebolagslagen ingen direkt koppling mellan bolagets företrädare och bolaget som är en egen juridisk person. LÄS MER

 4. 4. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 5. 5. Hur skyddsvärt är ett barn? - Om barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Ekelin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran. Uppsatsen har arbetats fram med hjälp av en rättsdogmatisk metod och ramas in av ett rättskritiskt perspektiv såväl som ett barnperspektiv. Genom barnkonventionen har barnet ett omfattande skydd. LÄS MER