Sökning: "handlingsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet handlingsstyrning.

 1. 1. Att motivera hotellpersonal - En kvalitativ studie kring styrformer och motivationsproblem och vad som händer när en pandemi slår till

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Lundevaller; Madeleine Wigren; [2021-09-22]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; motivation; styrsystem; resultatstyrning; handlingsstyrning; socialstyrning; krishantering; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera anställda genom kombinationer av styrformer är ett ständigt och föränderligt arbete. När dessutom coronapandemin drabbade världen förändrades även situationen för företag och arbetet med motivation genom styrsystem blev än mer komplext. LÄS MER

 2. 2. Hjälpare eller stjälpare? : En kvantitativ studie om styrsystemets funktionalitet underdistansarbete.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefanie Sundblad; Charlotta Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Management control systems; covid-19; teleworking; performance; action control; cultural control; personnel control and result control; Ekonomistyrning; covid-19; distansarbete; prestation; handlingsstyrning; kulturell styrning; personalstyrning och resultatstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det svenska samhället har historiskt sett genomgått stora förändringar där utvecklingen präglats av fyra industriella revolutioner. På senare tid har ny teknik som internet, webbkamera och uppkoppling varit av stor vikt och bidragit till nya möjligheter för företagen. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering utifrån ekonomers perspektiv : En fallstudie vid två offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :George Abdel Ahad; Jack Dilli Abo; [2021]
  Nyckelord :Economists; Accountants; Administrators; Digitalization; Digitization; Automation; Public Sector; Streamlining; RPA; Artificial intelligence; Workflow; Ekonomer; Handläggare; Digitalisering; Automatisering; Offentlig Sektor; Effektivisering; RPA; Artificiell intelligens; Arbetsflöde;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett aktuellt ämne i dagsläget och teknologin har vuxit samt påverkat samhället. Det har påverkat ekonomer och deras arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsstyrning i gasellföretag : En kvalitativ studie om personal-, handlings- och resultatstyrning i svenska gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Gabriel Knutsson; Rasmus Berg; [2021]
  Nyckelord :Gazelle companies; growth; corporate culture; personnel control; action control; result control and business management.; Gasellföretag; tillväxt; företagskultur; personalstyrning; handlingsstyrning; resultatstyrning och verksamhetsstyrning.;

  Sammanfattning : Inledning: Gasellföretagens utmaning är att de arbetar under en väldigt hög tillväxt. Attständigt lyckas bibehålla en snabb och lönsam tillväxt med hög kvalitét blir allt svårare när detska göras i en snabbföränderlig och oförutsebar miljö. LÄS MER

 5. 5. Motivation och styrning - En kvalitativ studie om hur olika styrningsformer påverkar inhyrd och direktanställd personals motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estelle Eklund; Karolina Bergenwall; [2020-02-20]
  Nyckelord :Inhyrd personal; direkt anställd; ekonomistyrning; motivation; styrningsverktyg; resultat målstyrning; handlingsstyrning; social styrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bemanningsbranschen ökar årligen och trots att det utgör en litendel av den totala arbetsmarknaden påverkar det samtliga organisationer som väljer att nyttjainhyrd personal. Det finns forskning som tyder på att dessa arbetsförhållanden leder till lägrearbetsmotivation hos den inhyrda personalen och oro och osäkerhet bland de direktanställda. LÄS MER