Sökning: "handlingsutrymme missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden handlingsutrymme missbruk.

 1. 1. ”Vi är ett lag, vi gör det här tillsammans” : En kvalitativ studie om hur professionella upplever arbetet i en missbruksenhet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sofia Kapple; My Holm; [2021]
  Nyckelord :Verksamhet; struktur; handlingsutrymme; kommunikation samt samarbete.;

  Sammanfattning : Title: “We are a team, we do this together” Subtitle: A qualitative study of how professionals experience the work in a addiction unit withinthe social services. The author: Sofia Kapple and My Holm. LÄS MER

 2. 2. Att tillgodose individens behov : Socialsekreterares upplevelser av arbetet med individanpassade missbruksinsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :André Lindqvist; Freddy Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Socialtjänsten; missbruk; individanpassade insatser;

  Sammanfattning : Individanpassade insatser beskrivs i nationella riktlinjer och lagstiftning som vård och behandling som ska möta individens behov utifrån dennes problematik. Socialtjänstens arbete med att tillgodose behoven hos individer med missbruksproblem har kritiserats av Inspektionen för vård och omsorg som menar att det finns brister i socialtjänstens arbete med att individanpassa insatser. LÄS MER

 3. 3. "Slopa skottkärran" : Socialsekreterares upplevelser av brukarinflytande i arbetet med missbruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emil Andersson; Alina Bjerkland; [2019]
  Nyckelord :Brukarinflytande; missbruk; empowerment; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; socialtjänst och socialt arbete;

  Sammanfattning : För att uppnå god kvalitet i socialtjänstens arbete ska brukare få möjlighet till inflytande i sin egen planering. Då det på många platser saknas utarbetade metoder för att främja brukarinflytande kan socialsekreteraren bli utelämnad att själv försöka främja detta. LÄS MER

 4. 4. PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL : En kvalitativ studie om upplevelser av handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter hos socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Lundh; Strömlund Alexander; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; trafficking; discretion; development; social worker; Prostitution; människohandel; handlingsutrymme; utvecklingsbehov; socialarbetare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social workers in municipal authorities and NGOs experience their discretion and if there are any areas of development, in social work with youths and adults who are exposed to prostitution or human trafficking for sexual purposes. The study's aim and the questions at issue were answered through eight semi-structured interviews with female social workers in two municipalities in mid-Sweden. LÄS MER

 5. 5. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende : Socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nicole Antalek; Johanna Sörling; [2019]
  Nyckelord :socialsekreterare; handlingsutrymme; socialtjänst; hälso- och sjukvård; samverkan; beroende; LARO; sidomissbruk; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassisterad behandling. Syftet med studien är att öka kunskapen om handlingsutrymmet för socialsekreterare inom socialtjänsten i samverkan med hälso- och sjukvården kring klienter med läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. LÄS MER