Sökning: "handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater.

 1. 1. Gräsrotsbyråkrater i ett emotionellt arbete : En kvalitativ intervjustudie ur distriktssköterskans perspektiv, gällande handlingsutrymme och emotioner i arbetet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hinnd Deibl; [2019]
  Nyckelord :home care; district nurse; emotional work; discretion; street-level bureaucracy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how district nurses work with their emotions and how they experience their discretion and stress in the workplace. To answer the study's purpose and questions, a qualitative method was used in the form of six semi-structured interviews with district nurses. LÄS MER

 2. 2. Gräsrotsbyråkrater i hälso- och sjukvården : En fallstudie om läkarnas och sjuksköterskornas handlingsutrymme angående prioriteringen av patientbesök vid en vårdcentral i Västra Götalandsregionen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marija Armus; [2019]
  Nyckelord :handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrater; hälso- och sjukvård; prioritering; patientbesök; hanteringssystem.;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården anses vara en viktig del av svensk välfärd som alltid ska värna sin humana karaktär. Förändringarna som har skett inom svensk hälso- och sjukvård under de senaste decennierna, har lett till en mer byråkratiserad sjukvård där läkare och sjuksköterskor ofrivilligt har blivit byråkrater. LÄS MER

 3. 3. "Man slår knut på sig själv" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; Rebecka Hellgren; Emma Isfeldt; [2019]
  Nyckelord :socialsekreterare; handlingsutrymme; beslutsfattande; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : För en socialsekreterare innebär handlingsutrymmet ett visst mått av självbestämmande i sin yrkesutövning. Socialsekreterare förväntas i sitt yrke hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. De ska i bedömningar och beslut utgå från klienten samtidigt som de ska förhålla sig till organisationens ramar. LÄS MER

 4. 4. Kärlekens sista rum : Enhetschefer i socialtjänsten om äldres lagliga rätt att sammanbo i särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Charlotta Dahlgren; Andreas Nerström; [2019]
  Nyckelord :Eldercare; Ethical stress; Reasonable standard of living; Social action; Street-level bureaucracy; biståndsbedömning äldre; etisk stress; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; sammanboende;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the reasoning among first line managers concerning the law from 2012 which gives older couples the right to continue living together even when only one of them needs special housing for service and care. We used a qualitative method with data collected through individual semi-structured interviews with six care managers in different municipalities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. LSS-PERSONALS SYN PÅ SIN ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Laura Jarlhov; Ida Björck Kruuse; [2019]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; avvikelser; lex Sarah anmälningar; LSS-boende; möjligheter; svårigheter;

  Sammanfattning : I den här c-uppsatsen undersöker vi hur personal inom LSS-boende ser på sin anmälningsskyldighet och vad som inverkar på personalens arbete med att skriva avvikelser och lex Sarah anmälningar. Personal inom LSS-verksamheten måste förhålla sig till de riktlinjer och regler som LSS-lagen säger. LÄS MER