Sökning: "handwritten character dataset"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden handwritten character dataset.

 1. 1. CArDIS: A Swedish Historical Handwritten Character and Word Dataset for OCR

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shivani Thummanapally; Sakib Rijwan; [2022]
  Nyckelord :Handwritten Text Recognition; Optical Character Recognition; Machine learning methods; historical handwritten character recognition; handwritten character dataset;

  Sammanfattning : Background: To preserve valuable sources and cultural heritage, digitization of handwritten characters is crucial. For this, Optical Character Recognition (OCR) systems were introduced and most widely used to recognize digital characters. LÄS MER

 2. 2. A comparison of OCR methods on natural images in different image domains

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melvin Lundqvist; Agnes Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Optical character recognition (OCR) is a blanket term for methods that convert printed or handwritten text into machine-encoded text. As the digital world keeps growing the amount of digital images with text increases, and the need for OCR methods that can handle more than plain text documents as well. LÄS MER