Sökning: "hanell"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet hanell.

 1. 1. Hur kan vi förstå copingprocessen vid psykisk ohälsa i ljuset av religiös copingteori?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jacqueline Hanell; [2023]
  Nyckelord :coping; religiositet- andlighet; stress; psykisk ohälsa hälsa;

  Sammanfattning : Alla har en egen personlig livshistoria, det som format och givit de karakteristiska dragen och egenskaper som gör oss till original. I människans historia gömmer sig sårbarhet och längtan, tidiga händelser påverkar livet och svårigheter som uppkommer ska hanteras (Cullberg 2003, 15–16). LÄS MER

 2. 2. Optimization of protocol for immunofluorescence stain to observe nerve infiltration and regeneration in cancer tissue

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk cellbiologi

  Författare :Malin Hanell; [2022]
  Nyckelord :Neurogenesis; axonogenesis; neurofilament light chain; growth associated protein 43; doublecortin X;

  Sammanfattning : Background: Neuronal plasticity and regeneration in cancer are understudied aspects of cancer research. Studies have shown that neurogenesis and axonogenesis are associated with cancer progression and metastatic potential. LÄS MER

 3. 3. Metall i slöjden : En studie om hur mycket av slöjdundervisningen på mellanstadiet som består av metallslöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Charlotte Hanell; [2022]
  Nyckelord :Metallslöjd; träslöjd; slöjdsal; slöjdlärarutbildning;

  Sammanfattning : Syftet har varit att bilda en uppfattning om hur mycket metallslöjd som genomförs på skolorna. Jag har valt att i första hand fokusera på mellanstadiet, och vilka förutsättningar som finns för det. LÄS MER

 4. 4. An evaluation of the HumanMachine Interface for anautonomous road vehicle : A simulator study with focus on cognitive ergonomics

  Master-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Emma Hanell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Summary Autonomous vehicles are a growing trend in society and are anticipated to change the wholetransportation system as we know it today. Many vehicle manufacturers are focusing ondevelopment of different kinds of self-driving vehicles. LÄS MER

 5. 5. Litteratur för alla på lika villkor? : Om samverkan mellan fritidshemmet och skolbibliotek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Liv Hanell; [2021]
  Nyckelord :Leisure home; Literature; Cooperation; school library;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate the collaboration between the leisure center and the school library and what obstacles and opportunities there are. In my dissertation, I have interviewed a school librarian and a leisure educator to find out how they work with literature in school and what obstacles and opportunities they believe there are to increase collaboration between school and school library. LÄS MER