Sökning: "hanna jauhiainen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hanna jauhiainen.

 1. 1. EU-direktivets påverkan på CSR-rapporteringen - En kvalitativ studie om hur CSR-rapporteringens utformning och omfattning i den svenska klädbranschen har påverkats av det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jauhiainen; Rebecka Klasson; [2021-08-23]
  Nyckelord :CSR; ; CSR-rapportering; Hållbarhetsrapportering; Klädbranschen; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det ökade hållbarhetsfokuset har inneburit att det ställs högre krav på företagens hållbarhetsarbete och CSR-rapportering genom reglering samt press från intressenter. Tidigare studier har inte fokuserat på hur klädbranschen har påverkats av lagkravet på hållbarhetsrapportering trots branschens stora hållbarhetseffekter. LÄS MER

 2. 2. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringen som nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varit att beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilka konsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER