Sökning: "hanna kristiansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hanna kristiansson.

 1. 1. Ett pedagogiskt perspektivskifte? : Om interaktionens betydelse vid distansundervisning i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Matilda Kristiansson; Hanna Rugenstein; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; distansundervisning; elever; lågstadiet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Interaktion mellan eleverna samt mellan lärare och elev har visat sig vara de mest betydelsefulla framgångsfaktorerna vid undervisning på distans. Majoriteten av forskningen riktar sig till högre utbildningsinstanser och studenternas syn på distansundervisningen, medan lärarnas röster saknas. LÄS MER

 2. 2. Dispens från låneförbudet i aktiebolagslagen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanna Kristiansson; [2018]
  Nyckelord :aktiebolagsrätt; dispens från låneförbudet; låneförbudet; närståendelåneförbudet; förvärvslåneförbudet; kommersiella lån; generationsskifte;

  Sammanfattning : Låneförbudet infördes i aktiebolagslagen år 1973. Reglerna om låneförbud ansågs brådskande för att skydda bolagets borgenärer och för att hindra den skatteflykt som rådde. Låneförbudet är uppdelat i närståendelåneförbudet och förvärvslåneförbudet. LÄS MER

 3. 3. Problem vid exit i ägarledda småbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hanna Kristiansson; Elin Ronvall; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; exit; ägarledda småbolag; Exit i Danmark; överlåtelsebegränsningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ägarledda småbolag och den problematik som kan uppstå vid utträde, så kallat exit. I uppsatsen definieras ägarledda småbolag som aktiebolag med minst två och högst tio aktieägare. LÄS MER

 4. 4. Hur min dyslexi påverkar mitt författarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Hanna Kristiansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER