Sökning: "hanna lind"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden hanna lind.

 1. 1. What are the needs and use of educational games in the modern workplace? : A case study on the prospects of equality, diversity, and inclusion education in a multinational business, through the use of a serious game

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hanna Aho Lind; [2021]
  Nyckelord :Equality; diversity; inclusion; serious games; workplace;

  Sammanfattning : Workplace diversity is an increasingly important topic for all companies who wish to stay in business. The purpose of this master’s thesis is to evaluate the needs and usage of a serious game in the form of an educational tool when teaching employees at a multinational business about equality, diversity, and inclusion topics. LÄS MER

 2. 2. Management Control Systems as a Package and its role of enabling Organizational Ambidexterity in SMEs : An exploratory study

  Master-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Richard Lind; Hanna Åberg; [2020]
  Nyckelord :Management Control Systems; Management Control Systems as a Package; Levers of Control; Organizational Ambidexterity; Exploration; Exploitation; SMEs;

  Sammanfattning : Background – A firm that achieves organizational ambidexterity is managing the balancing act of refining existing capabilities while also discovering new opportunities in the marketplace. It has shown that the achievement of organizational ambidexterity will lead to better perfor- mance but also long-term survival. LÄS MER

 3. 3. Oberoende av könstillhörighet : En kvalitativ studie om manliga förskollärares bidrag till barns konstruktion av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Bodlander; Åsa Lind; [2020]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhetsarbete; Kön; Manliga förskollärare; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera hur manliga förskollärare bidrar till barns konstruktion av genus med ett särskilt fokus på barns lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Studien är av kvalitativ karaktär med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet. LÄS MER

 4. 4. När passionen blir ett yrke och yrket blir passionen : En kvalitativ studie om upplevelsen av attarbeta med sin passion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Evelina Lind; Hanna Heinemann; [2020]
  Nyckelord :Passion; Motivation; Självledarskap; Work-life balance; Roll; Identitet; Arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka människors upplevelse av att arbeta med sin passion. Vi vill även utforska vad det är som motiverar dessa personer till att lägga ned den tid och kraft som krävs för kunna arbeta med passionen. LÄS MER

 5. 5. How can levels of stylized game-character details contribute to creating representation and relatability in female player characters?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Hanna Aho Lind; [2020]
  Nyckelord :Player character avatar. Representation. Relatability. Stylized. Gender.;

  Sammanfattning : This thesis´ aim is to discuss how different levels of details can contribute to creating perceived levels of representation and relatability. This was firstly done through a pilot study, which was made to gather more intel about female opinions on set player characters in games. LÄS MER