Sökning: "hanna widen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hanna widen.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER

 2. 2. En lysande studie om läroböcker i fysik : En text- och bildanalys om det fysikaliska fenomenet ljus i två läroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Widén; Johan Björklund Reijnow; [2018]
  Nyckelord :Bild; fysik; läroböcker; ljus; text;

  Sammanfattning : I grundskolan förväntas elever tillägna sig kunskaper om naturvetenskapens begrepp, processer och teorier, för att förstå olika fysikaliska, biologiska och kemiska samband. Forskning visar att de naturorienterande ämnena har störst andel elever som inte uppnår kunskapskraven efter avslutad grundskola, vilket kan bero på att innehållet i läroböcker är otillräckligt i förhållande till aktuella styrdokument och forskning. LÄS MER

 3. 3. Bron mellan elevers lärande och fotosyntes : En litteraturstudie om lärares strategier och redskap relaterat till elevers lärande för det abstrakta begreppet fotosyntes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Widén Hanna; Björklund Reijnow Johan; [2018]
  Nyckelord :begrepp; fotosyntes; undervisning;

  Sammanfattning : Det är betydelsefullt att elever får kunskap om den biokemiska processen fotosyntes, då det är en grundläggande förutsättning för liv, och förståelse kring dess helhet kan bidra till människors handlande mot en hållbar framtid. Forskning visar att elever har svårigheter att förstå begreppet fotosyntes och missuppfattningar kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Money walks, not talks: The role of remittances as a bridge between migration and development

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Widén; [2016]
  Nyckelord :Capability Approach; Development; Dilemma; Life History Approach; Migration; Remittances;

  Sammanfattning : This master thesis is a case study on the remittance corridor between South Africa and Zimbabwe. The purpose of the study was to explore and evaluate the dilemmas the remittances senders face in the migration process and how they are dealt with. LÄS MER

 5. 5. BEPS Action 13 : - En fallstudie om SSAB:s dokumentation av internpriser och effekten av BEPS Action 13

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Färnqvist; Sophie Wallin; Erik Widén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER