Sökning: "hannah sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden hannah sweden.

 1. 1. Det konstruerade "viet"- en kvalitativ intervjustudie om handledare på fontänhus och deras resonemang kring jämlikhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Andersson; Linnéa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Fountain house; equality; boundaries; Arendt; Goffman; construction of us; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how employees at fountain houses in south of Sweden describes differences and similarities between them and members. The study is based on six qualitative interviews with employees, who has the title supervisors, from three different fountain houses. LÄS MER

 2. 2. An Investigation of Aspects Affecting Availability and Grading of High-Risk Antibiotics in Sweden. : Group 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andrea Fridberg; Albin Leding; Hanna Lundahl; Hannah Rydin; Hanna Sjölund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Public Health Agency of Sweden published a report in 2017 listing 34 antibiotics that risk disappearing from the Swedish market, all with significant value to the Swedish healthcare. The aim of this report was to investigate the availability risk, why these risks occur and identify potential patterns. LÄS MER

 3. 3. Diakonens roll - Att arbeta med existentiell hälsa ur ett diakonalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Gustavsson; Karolina Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :The Church of Sweden; deaconess; social work; modernity; existential needs; Svenska Kyrkan; diakoni; socialt arbete; modernitet; existentiella behov; Social Sciences;

  Sammanfattning : Deacons within the Church of Sweden are in modern days representants from the Christian practise but also a significant partner to face existential needs within the Swedish welfare system. The aim of this thesis was therefore to analyze how deacons within The Church of Sweden view and resonate about their role in meeting possibilities and difficulties when facing existential needs in their form of social work. LÄS MER

 4. 4. Value Enhancers and Inhibitors for Green Purchasing Behavior : Attitudes towards green products within the food industry among young Swedish consumers.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hannah Gustafsson; Lawko Karim; Helmie Säll Fuglerud; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; purchasing behavior; green purchasing behavior; food industry; green consumer goods; Swedish consumption; young consumer behavior.;

  Sammanfattning : Abstract Problem: Food consumption represents the largest contributor to climate change in Sweden, with activities that contribute to excess waste and greenhouse gas emissions. Although studies indicate positive attitudes towards green purchasing behavior among young Swedish consumers, inconsistency between green purchasing intent and actual behavior have been noticed. LÄS MER

 5. 5. Att mäta graden av frivillighet i en anställning som inhyrd via bemanningsföretag : Skalutveckling med mixad metod

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Hannah Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Agency worker; voluntary; involuntary; job satisfaction; staffing companies; scale development; Inhyrd; frivillighet; ofrivillighet; arbetstillfredsställelse; bemanningsföretag; skalutveckling;

  Sammanfattning : Problemformulering: Studier har visat att frivilliga inhyrda tenderar vara mer nöjda med aspekter som arbetstillfredsställelse och stöd från arbetsgivare, medan ofrivilliga är mer otrygga i sin rörliga arbetssituation och är mer benägna att sluta. Detta är en fråga om arbetstillfredsställelse, som är avgörande för vår hälsa. LÄS MER