Sökning: "hans ekberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hans ekberg.

 1. 1. Hur olika generationer i Europa förhåller sig till arbetsvärderingar : - En kvantitativ studie i generationsskillnader samt vad som skiljer dem åt jämfört med nationella skillnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Ekberg; Marcus Klasman; [2018]
  Nyckelord :Hofstede; Generation; Arbetsvärdering; Nationella likheter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att det finns skillnader mellan generationer och att de olika generationerna förväntar sig och drivs av olika faktorer. Uppdelningar av generationer har gjorts utifrån generationsforskning i västvärlden vilket den här studien har använt sig av för att definiera generationer i Europa. LÄS MER

 2. 2. The Mystical End of Finitude: Analogia Entis as Catholic Denkform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sebastian Ekberg; [2014]
  Nyckelord :theology; philosophy; ecumenism; creation; grace; Karl Barth; Hans Urs von Balthasar; Gottlieb Söhngen; Erich Przywara; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This thesis aims to show that the doctrine of analogia entis, the analogy of being, is a proper form of thought for Catholic theology, because it is based on a theological metaphysics. The thesis includes a very brief historical account of the concept of analogy in philosophical and theological metaphysics, but has for its real starting point the exclamation of Karl Barth that the analogia entis is "the invention of the Antichrist. LÄS MER

 3. 3. Investeringsförslag till slipstation för servicearbete av skruvmatare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Alexander Ekberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project ”Investment proposal for grinding station for service work of screw feeders” has been performed during the spring semester 2014 for the course Bachelor’s thesis for degree of  Bachelor of science in machine engineering at Karlstad’s University. The project has been performed in cooperation with Fiber Workshop which is a service department in the company Valmet AB. LÄS MER